Arven etter Tsjernobyl

Arven etter Tsjernobyl
A helicopter sprays a decontaminate over the region surrounding the Chernobyl nuclear power station in this June 13, 1986 file photo. Belarus, Ukraine and Russia will mark the 25th anniversary of the nuclear reactor explosion in Chernobyl, the place where the world's worst civil nuclear accident took place, on April 26, 1986. REUTERS/Itar-Tass/Files (UKRAINE - Tags: ENVIRONMENT DISASTER ENERGY ANNIVERSARY HEALTH POLITICS) JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN Bilde: ITAR-TASS

25 år siden Tsjernobyl-ulykken er et jubileum vi gjerne skulle vært foruten. Jeg kan ennå huske Dagsnytt-meldingen fra en aprildag i 1986 – om en radioaktiv støvsky på vei inn over Norge.

Da visste vi ikke at det allerede var gått flere døgn siden en atomreaktor hadde eksplodert og at dette var begynnelsen på et langt radioaktivt mareritt for store deler av Europa.

Norske myndigheter var totalt uforberedt på at noe slikt skulle skje og undervurderte folkets angst. Mange familier nektet barna å leke ute da det regnet i frykt for å bli utsatt for stråledoser.

På grunn av vindretning og mye regn ble Norge forholdsvis hardt rammet. Mest utsatt var fjellområdene i Jotunheimen og Valdres, samt fylkene Nord-Trøndelag og Nordland. Ulykken har kostet Norge innpå en milliard i tiltak for å dempe effekten av radioaktiv stråling og fremdeles pågår årlig kontroll av reindriftssamer, rein og sau i disse områdene.

Jordskjelvet og tsunamien i Japan utløste den første store kjernekraftkrisen siden Tsjernobyl. Dramaet i og utenfor kraftverket i Fukushima har på nytt fått miljøorganisasjonene til å engasjere seg mot kjernekraft som energikilde.

Etter vår mening er ikke de to hendelsene sammenliknbare. I Tsjernobyl skjedde det en eksplosjon i et kraftverk som var utdatert og hadde dårlig sikkerhetskultur. I Fukushima ble det gamle kraftverket, med svært gode sikkerhetsrutiner, slått ut av en av tidenes største naturkatastrofer.

Tsjernobyl-ulykken endret en hel verdens forhold til kjernekraft med den triste konsekvens at nybyggingsplaner ble stoppet og gamle kraftverk fikk forlenget levetid. En generasjon med nyutdannede eksperter gikk tapt.

Tsjernobyl avslørte manglende beredskap og samordning mellom ulike norske myndighetsorganer. Erfaringene førte til oppbygging av et helt nytt beredskapsapparat for å måle og varsle radioaktivitet.

Når det gjelder Fukushima, hadde man sikret seg mot jordskjelv, men ikke tsunami. Spørsmålet er om det går an å kan sikre seg mot flere naturkatastrofer på en gang. Nye kraftverk bør uansett ikke bygges så nær sjøen av de risikerer å bli slått ut av en tsunami.

En verden i utvikling har gjort seg avhengig av kjernekraft. Paradokset er at det koster nesten like mye å stenge et kraftverk som å bygge et nytt. Skal kjernekraft ha en fremtid, må man ta kostnadene med å stenge ned de gamle kraftverkene fra 70-tallet.

Det er også en forutsetning at nye kraftverk bygges med en sikker lagringsløsning for det radioaktive avfallet, slik man nå har gjort i Finland.

Les også: Skremselet fra Tsjernobyl

Les mer om: