KARRIERE

Årslønn i ulike bransjer (høgskoleyrker)

Dag Yngve Dahle
4. okt. 2007 - 10:03

1. Olje- og gass: 647.024 kroner
2. Bergverk: 509.815 kroner
3. Kraftforsyning: 490432 kroner
4. Samferdsel: 476516 kroner
5. Bygg og anlegg: 476043 kroner
6. Industri: 475364 kroner
7. IKT-sektoren: 453314 kroner
8. Fiskeoppdrett: 439010 kroner

Gjennomsnittlig årslønn inkludert alle tillegg for ansatte i høgskoleyrker, herunder ingeniører, i ulike næringer. Tall for 2006. Kilde: SSB.

Les mer om: