ARKIVNYHETER

Arne Olav Lund bygger om gamle E 18

Slik så det ut på fylkesveg 256 da den het E 18 for mindre enn 14 måneder siden. Nå er trafikken redusert til en brøkdel, og kjørebanen skal snevres inn for å gi plass til et sykkelfelt på hver side.
Slik så det ut på fylkesveg 256 da den het E 18 for mindre enn 14 måneder siden. Nå er trafikken redusert til en brøkdel, og kjørebanen skal snevres inn for å gi plass til et sykkelfelt på hver side. Bilde: Anders Haakonsen
5. aug. 2010 - 10:33

Det siste oppdraget gjelder ombygging av tidligere E 18, nå fylkesveg 256, mellom Langåker i Sandefjord og Bommestad i Larvik. Strekningen er 6,5 km lang. Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord ga et anbud på 18,202 millioner kroner, mens Arne Olav Lund fra Larvik ville ha 20,809 millioner. Begge anbudene ble justert oppover etter kontrollregningen, men det laveste ble justert mye mer enn nr. to. Kontrakten til Arne Olav Lund ble til slutt på 21,316422 millioner.

Tidligere i sommer fikk samme firma kontrakt på anlegg av 2,8 km gang/sykkelveg langs fylkesveg 308 på Tjøme sør for Tønsberg. Et annet firma lå 8 % lavere ved anbudsåpningen, men Vegvesenet mente det ikke var kvalifisert for jobben.Kraftig trafikkreduksjon

Oppdraget på fylkesveg 256 består i å gi vegen en utforming som passer til den nye funksjonen den har fått. Da den nye fire-felts E 18 mellom Langåker og Bommestad ble åpnet i juni fjor, gikk trafikken på gamlevegen kraftig ned. På deler av strekningen gikk det tidligere 25 000 biler i døgnet, nå går det mindre enn 5 000.

Vegvesenet ønsker å redusere trafikken ytterligere. Mange av dem som kjører fylkesveg 256, kan kjøre E 18 i stedet. Trafikkoverføringen vil man oppnå blant annet ved å snevre inn kjørebanen til 5,5 meters bredde, og bruke det frigjorte arealet til å lage gjennomgående sykkelfelt på begge sider av vegen. Dessuten blir det etablert fartsdumper i vegen, svingefeltene blir fjernet og fartsgrensen satt ned fra 70 til 50 og 60 km/t. De fysiske tiltakene inngår i kontrakten til Arne Olav Lund, som også omfatter etablering av en kulvert for gående og syklende i tillegg til rekkverk, viltgjerder, belysning, kantstein, beplantning og støyskjermer.Mulig å sykle fort

På nesten halvparten av strekningen Langåker-Bommestad er det en adskilt gang/sykkelveg i dag. For noen kan det virke merkelig at man i tillegg bruker litt av kjørebanen til å lage sykkelfelt. Forklaringen er at dagens gang/sykkelveg krysser kjørebanen flere ganger og har en trasé som gjøre den dårlig egnet til gjennomgående sykling. De som vil holde farten oppe, vil sette pris på det nye sykkelfeltet.

Anleggsarbeidet blir igangsatt neste uke. Entreprenøren har ikke mye tid på seg. Asfalteringen må være ferdig innen utgangen av september. En måned senere skal hele jobben være gjort.

Rambøll har utført det meste av prosjekteringen. Kulverten er prosjektert av Asplan Viak.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.