Arkeolog-droner kan finne bomber og fortidsminner uten graving

I dag er det dyrt og omstendelig å sjekke et område for skjulte fortidsminner før man kan sette i gang med anleggsarbeider. I fremtiden kan det gjøres helt uten å grave.

Arkeolog-droner kan finne bomber og fortidsminner uten graving
Forskere fra DTU Space skal i løpet av de neste to årene utvikle en ny form for avansert metalldetektor som skal monteres på en drone. For å unngå at instrumentene forstyrres av magnetisk og elektrisk støy fra dronen, blir de montert 4–5 meter under den på et patentert taljesystem som DTU Space har utviklet. Foto: Arne Døssing Andreasen

I dag må byggherren pent vente på at arkeologene sjekker et område for fortidsminner før de kan sette i gang med å bygge. Når anleggsmaskinene går i gang, er det derfor ofte for å grave de søkegrøftene arkeologene bruker til å avdekke om det skjuler seg bevaringsverdige fortidsminner under overflaten.