Årets ingeniørbragd 2002

Det er fritt fram for TUs lesere å foreslå kandidater. Send en epost til "bragder@tekblad.no" med kandidatnavn og begrunnelse. TU vil plukke ut og skrive mer om de aktuelle kandidatforslagene.

Når vi har fått inn flere kandidater, vil vi lage et skjema for å avgi stemmer på Årets ingeniørbragd 2002. Stemmegivning kan skje fram til 21. november og vinneren vil presenteres 12. desember i i TU 45.

Kriteriene for Årest ingeniørbrgad er følgende: Bragden må representerer en god inteniørmessig løsning på et teknologisk problem. Bragden må ha lokal, nasjonal eller internasjonal betydning for samfunnet. Bragden må representere en god idé som har vist kommersiell levedyktighet eller samfunnsøkonomisk betydning. Produktet eller prosessen må være utviklet i Norge. Utenlandske selskaper kan komme i betraktning hvis det står en nordmann bak utviklingen. Bragden må være utført eller sluttført i perioden 2001-2002.

Send inn forslag på kandiat her: bragder@tekblad.no

Gi din stemme: Stem på din kandidat!

Les mer om: