Årets bioingeniør jobber med å ta blodprøver av stikkredde barn

Marianne Svendsen er særlig opptatt av kronisk syke barn som må ta mange blodprøver.

Årets bioingeniør jobber med å ta blodprøver av stikkredde barn
Marianne Svendsen er årets bioingeniør. Foto: Svein A. LIljebakk, Bioingeniøren

Marianne Svendsen er enhetsleder ved Barneklinikkens laboratorium ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Svendsen har i mange år jobbet med blodprøvetaking av barn og vært særlig opptatt av å gjøre prøvetakingen til en bedre opplevelse for redde og engstelige barn.

– Jeg brenner spesielt for de barna som er alvorlig og kronisk syke og som er nødt til å ta utallige blodprøver, sier Svendsen i en pressemelding.

Hun ønsker at hensynet til barna skal komme først og mener at det er behov for en holdningsendring blant alle dem som tar blodprøver av barn som er redde for stikket. 

– Vi som tar prøvene, har et ansvar for å sette grenser og forsøke å finne alternative løsninger i møte med stikkredde barn. Snakker man for eksempel med legen som har rekvirert blodprøven og forklarer situasjonen, er det min erfaring at man sammen finner løsninger, sier Svendsen.

Prisen som årets bioingeniør ble første gang delt ut i 2020. Den deles ut av NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI). Prisen skal gå til en bioingeniør som har gått foran som en god ambassadør for bioingeniørfaget.

Juryens begrunnelse for å gi den til Svendens er hennes arbeid for de yngste pasientene, hennes faglighet og vilje til å dele av sin kompetanse. 

Les også

Les mer om: