Nye Veier risikerer 400.000 i bot etter brudd på plan og bygningsloven

I fjor høst opprettet Arendal kommune tilsynssak mot Nye Veier AS. Nå har de sendt varsel om et såkalt overtredelsesgebyr.

Heving på 4,5m av tunnelutløpet i Torsbuåsen ved Arendal er et alvorlig avvik fra reguleringsplanen Nye Veier skulle følge, etter det Arendal kommune skriver i sitt varslingsbrev til selskapet.
Heving på 4,5m av tunnelutløpet i Torsbuåsen ved Arendal er et alvorlig avvik fra reguleringsplanen Nye Veier skulle følge, etter det Arendal kommune skriver i sitt varslingsbrev til selskapet. Foto: Thor Søndenaa
Thor Søndenaa
11. jan. 2019 - 15:16

Grunnlaget er det kommunen omtaler som «flere klare brudd med Plan- og bygningsloven». Nye Veier får en svarfrist på fire uker før kommunen skal gjøre et endelig vedtak.

Tvisten mellom Arendal kommune og Nye Veier dreier seg om endringer gjort i forbindelse med anlegg av nye E18 Tvedestrand – Arendal. Vegen skal stå ferdig i oktober i år. Hovedentreprenør AF Gruppen ser foreløpig ut til å ha kontroll på å holde tidsskjemaet.

En rekke hovedavvik

I brevet lister kommunen opp flere såkalte registrerte hovedavvik i forhold til vedtatte
reguleringsplan:

-Ny E18 er sideforskjøvet inntil 4,5 meter østover ved Torsbuåstunnelen mot nord.
-De sørlige tunnelmunningene er flyttet mot nord.
-E18 er hevet ca 4,5 meter ved utløpet av tunnelen mot sør i forhold til de tekniske planene.
-Lavbrekket i tunnelen er flyttet et stykke nordover, og kurvaturen inne i tunnelen er
endret noe.
-Anleggelse av ny adkomst til Frednes, utenfor regulert område E18TA
-Sideforskyvelse av Røydalen bru.

– Når det gjelder det faktum at veien er sideforskjøvet mot nord og at tunnelmunningene mot sør er flyttet nordover, så er dette klare brudd med gjeldende plankart, herunder de materielle krav i reguleringsplanen, heter det videre i brevet der kommunen ikke ser grunn til å gå nærmere inn på detaljene for hver enkelt overtredelse i og med at det dreier seg om klare brudd med Pbl.

Kommunen kan heller ikke se at det er større adgang for Nye Veier enn andre til å fravike
gjeldende regulerinngsplan.

Profesjonelle aktører skal kjenne regelverket

Overtredelsesgebyr kan ifølge Pbl bare ilegges dersom overtredelsen er «forsettlig eller
uaktsom».

Om gebyrets størrelse viser kommunen til at maksimumsrammen for totalt
overtredelsesgebyr som kan ilegges, er 400.000 kr. for det tilfellet at det her foreligger en
særlig alvorlig overtredelse.

Nye Veier har fått en frist på 4 uker til å komme med en uttalelse før kommunen gjør et endelig vedtak i saken. Nye Veier står også fritt til å unnlate å uttale seg i saken.

Prosjektdirektør Magne Ramlo i Nye Veier sier at de svare kommunen innen fristen. Han
viser samtidig til tidligere korrespondanse med Arendal kommune og ønsker i øyeblikket ikke å uttale seg ut over det, ifølge Agderposten.

LES OGSÅ: Arendal kommune med tilsynssak mot Nye Veier

LES OGSÅ: Nye Veier og AF Gruppen strammer inn rutiner etter sprengningsuhell 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.