Arbeidsledigheten synker stadig

  • Arbeidsliv

Det er totalt 9300 færre ledige ved utgangen av oktober sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Tallene er korrigert for vanlige sesongmessige svingninger.