Arbeidsgivere unngår tverrfaglige kandidater

Hardcore teknisk vitenskapelig utdanning er en VIP-billett til arbeidsmarkedet, mens utdanninger som blander teknologi med fag som antropologi, sport eller arkitektur ofte gir en svak start på arbeidslivet.

Arbeidsgivere unngår tverrfaglige kandidater
Når eksamen er over, er risikoen for å havne i en arbeidsledighetskø betydelig høyere for teknisk vitenskapelige kandidater som har valgt en tverrfaglig utdanning enn for dem som har valgt en mer tradisjonell ingeniørutdannelse. Foto: Colourbox

41 prosent av kandidatene fra «Urban Design» er ennå ikke i jobb ett år etter endt utdanning. Dermed inntar utdannelsen en lite misunnelsesverdig posisjon som den teknisk vitenskapelig utdanningen med høyest arbeidsledighet.