Arbeidet med ny transportplan starter opp allerede til høsten

For å utarbeide et faglig grunnlag for neste transportplan får transportvirksomhetene allerede denne høsten to hovedoppdrag; ett utredningsoppdrag og ett prioriteringsoppdrag

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (A) fra en muntlig spørretime i Stortinget.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (A) fra en muntlig spørretime i Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
3. aug. 2022 - 09:57

Det opplyser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i et på et skriftlig spørsmål i Stortinget fra  Helge André Njåstad (FrP).

- I utredningsoppdraget vil virksomhetene blant annet bli bedt om å vurdere transportbehovet framover, og kartlegge utfordringer og behov som bør løses. Etter planen skal utredningsoppdraget gis tidlig høst 2022 med tentativ frist i januar 2023, skriver Nygård.

Vil Statens vegvesens arbeidsprogram følges?

- I prioriteringsoppdraget vil det gis føringer for virksomhetenes arbeid med å anbefale en fordeling av ressursbruken i transportplanen. Det legges opp til at prioriteringsoppdraget gis virksomhetene sen høst 2022 med tentativ frist i mars 2023.

I sitt spørsmål lurer Helge André Njåstad  på hvilke kriterier samferdselsministeren vil legge til grunn i arbeidet med den nye NTP han har varslet allerede om 2 år, og om den samfunnsøkonomiske netto/nytte og budsjettnytte i enkelt prosjektene bli et viktig kriterium. Og vil f.eks. Statens vegvesen sitt forslag til arbeidsprogram følges, ønsket han å få svar på.

Vil også definere hvilke typer analyser

Samferdselsministerern opplyser at føringene som vil bli gitt i prioriteringsoppdraget vil blant annet være knyttet til hvilke typer analyser man ønsker at virksomhetene skal utføre som grunnlag for fordeling av ressursbruken, herunder bruk av samfunnsøkonomiske analyser.

-Utgangspunktet for arbeidet bør være at tiltakene svarer på de største utfordringene vi står overfor, bidrar til at vi når de transportpolitiske målene og har høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet, skriver Jon-Ivar Nygård.

I svaret vises det til Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033 som varslet innføring av porteføljestyring i transportsektoren, som skal bidra til at vi velger de beste løsningene og får mer igjen for pengene.

-Dette betyr blant annet at optimalisering og andre endringer i prosjektene kan få konsekvenser for rekkefølgen. Som omtalt i stortingsmeldingen, vil porteføljen vurderes på nytt ved neste rullering av Nasjonal transportplan, sier samferdselsministerern.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.