Arbeider videre med Pandora

NÆR VISUND: Pan/Pandora-funnet ligger like sør for Visundplattformen på Tampen.
NÆR VISUND: Pan/Pandora-funnet ligger like sør for Visundplattformen på Tampen. (Bilde: Øyvind Hagen/Statoil)

StatoilHydro melder at boreriggen Borgland Dolphin har avsluttet arbeidet i avgrensingsbrønn 34/8-14 A.

Brønnen ble boret for å finne omfanget av funnet Pan/Pandora. Det ble påvist en oljekolonne på åtte meter under en gasskolonne på 53 meter.

Må bore mer

StatoilHydro har fått tillatelse til å bore sidesteg ut fra avgrensningsbrønnen som nå er boret.

Brønnen 34/8-14 C skal bores i det samme segmentet, men dypere ned i strukturen.

Målet er å fastslå olje/vann-kontakten, og derved bidra til nøyaktigere vurderinger av ressurspotensialet for Pan/Pandora, melder StatoilHydro.

3 kilometer ned

Avgrensningsbrønnen ble boret ned til et vertikalt dyp på 3.044 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Drake-formasjonen i nedre jura reservoarbergarter.

Havdypet er 292 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå