OLJE OG GASS

Arbeider med å finne feilen

ALVORLIG: Feilen i strømforsyningen på Heimdal medførte full stopp. Det tok lang tid før nødaggregatene startet.
ALVORLIG: Feilen i strømforsyningen på Heimdal medførte full stopp. Det tok lang tid før nødaggregatene startet. Bilde: Kjell Andersen / StatoilHydro
Anders J. Steensen
13. feb. 2009 - 11:24

Heimdal plattformen

Heimdal ble satt i drift 13. desember 1985.

Heimdal Gass-senter, i PL036, er knutepunkt for prosessering og distribusjon av gass, og består av en integrert stålplattform, samt en ny stigerørsplattform.

Gass fra Heimdal-feltet prosesseres sammen med gass fra feltene Huldra og Vale.

I tillegg mottar Heimdal gass fra Oseberg feltsenter via Oseberg Gass Transport (OGT).

I perioder går også gass i reversert strøm fra Statpipe-rørledningen opp på Heimdal og videre til Vesterled.Den samme plattformen er også utrustet til å eksportere gass til trykkstøtte for oljeproduksjonen på Grane-feltet, som åpnet 1. oktober 2003.Totalt tilsvarer maksimumsnivået av prosessert gass på Heimdal omtrent 15-20 prosent av den totale norske gasseksporten.Satellittfelt

Vale er et nytt gass-/kondensatfelt som ligger i PL036 og er tilknyttet Heimdal.

Feltet er bygd ut som et satellittfelt med en bunnramme knyttet til stigerørsplattformen på Heimdal.

Vale startet produksjonen i mai 2002.

Siden første kvartal i 2004 leverer også feltene Byggve og Skirne gass til Heimdal.

Dette er to mindre gassfelt som ligger 16 og 24 kilometer øst for Heimdal, og som også knyttes opp som satellitter via brønner på havbunnen.Transport

Gassen fra Oseberg Gass Transport blir, sammen med gassen fra Huldra, Heimdal og Vale, fordelt mellom Statpipe- og Vesterled-rørledningene videre til henholdsvis Kontinentet og Storbritannia.Kondensatet fra den prosesserte gassen på Heimdal blir sendt i rørledning til Brae-plattformen på britisk sektor.Derfra går det videre i Forties Pipeline System til landanlegg i Storbritannia.

Lisensinnehavere

Operatør: StatoilHydro

Beliggenhet: Blokk 25/4

Rettighetshavere:

StatoilHydro 39,44 prosent

Maraton Petroleum 23,80 prosent

Petoro 20,00 prosent

Total 16,76 prosent

Kraftforsyning

Kraftforsyningen kommer fra to gassturbiner General Electric LM 2500 på 25 MW, som driver hvert sitt generatorsett.

I tillegg er det nødgeneratorer som skal startes automatisk ved strømutfall

Sikkerhetssystemene skal være sikret med avbruddsfri strømforsyning

Informasjonssjef for Norsk sokkel, Geir Gjervan, sier at StatoilHydro ennå ikke har funnet ut av hva som gikk galt da de fikk fullstendig strømbrudd, blackout, på Heimdalplattformen ved 16-tiden torsdag

– Vi arbeider på spreng for å finne en løsning, forteller Gjervan.

Les også: Blackout på Heimdal

Kompenseres

– Kundene vil ikke merke noe til at produksjonen på Heimdal er nedstengt. Vi har ikke oversikt over hvilke konsekvenser det har for eksporten fra de andre feltene som er knyttet opp mot stigerørsplattformen. Men vi har kapasitet nok andre steder til å kunne opprettholde våre leveringsforpliktelser, sier Gjervan.Må vente

For tiden er det 51 personer om bord på Heimdal. Dette er beredskapsbemanningen for plattformen.

– De øvrige mannskapene vil ikke bli satt om bord før strømforsyninger er i orden og alle sikkerhetssystemene satt i ordinær funksjon. Hvor lang tid det vil ta, vet vi ikke enda, sier Gjervan.Ingen gasslekkasje

Petroleumstilsynet, Ptil, mobiliserte sin beredskapsgruppe umiddelbart etter hendelsen.

Allerede etter to timer var det klart at prosessanlegget på Heimdal var trykkløst og at brann og gassvarslingssystemet fungerte som normalt. Det var ingen antydninger til gasslekkasjer.

Klokken 20.15 demobiliserte Ptil beredskapsgruppen, da StatoilHydro synes å ha full kontroll over situasjonen.

Les mer om: