Åpningen av Knappetunnelen utsatt

Åpningen av Knappetunnelen utsatt
Bilde: Anders Haakonsen

- De nye kravene til sikkerhetsgodkjenning er strenge, sier prosjektleder Ottar Midtkandal i Statens vegvesen Region vest. - Det er en god del nybrottsarbeid som har tatt lenger tid enn vi regnet med. Sikkerhetssystemene er veldig komplekse. På dette anlegget blir trafikken overvåket av 106 kameraer. Det er det 10 forskjellige brannplaner og 52 forskjellige trafikkplaner. Planene gjelder alt fra brann til biler som stopper fordi de går tomme for drivstoff.

- Hvor lang kan utsettelsen bli?

- Det er så usikkert at vi ikke vil gå ut med noen dato nå. Det kan ta flere uker å kontrollere sikkerhetssystemet. Etterpå trenger Vegtrafikksentralen to uker på å gjøre seg kjent med det, før Vegdirektoratet kan godkjenne det, sier Midtkandal.

Knappetunnelen er et komplisert system som består av to underjordiske kryss. Samlet lengde tunnelløp og ramper er 6,6 km. Tunnelen inngår i første byggetrinn av Ringveg Vest som vil koste rundt 1,3 milliarder kroner.

Les mer om: