BYGG

Åpner veikonferanse

ÅPNER OFVs VEIKONFERANSE: Magnhild Meltveit Kleppa.
ÅPNER OFVs VEIKONFERANSE: Magnhild Meltveit Kleppa. Bilde: Truls Tunmo
Truls Tunmo
20. aug. 2010 - 13:44

Den Nasjonale Veikonferansen arrangeres av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), og er en løsningsfokusert konferanse om fremtidens norske veier.

Konferansen vil samle alle aktører som er interessert i å bidra til en videreutvikling av samferdselssektoren i Norge.Veienes betydning

Årets konferanse setter søkelyset på veienes betydning for regional utvikling.

– Et viktig bakteppe for konferansen er regionreformen hvor hovedmotivet bak det økte fylkeskommunale ansvaret for sekundærveinettet var å styrke fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør, sier leder for politikk og strategi i OFV, Vilrid Femoen.Regionsutvikling

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpner konferansen.

– Hun vil fokusere på forutsetninger for en videre positiv utvikling av regionene, og hvilken rolle gode veier og god infrastruktur spiller. Og blant annet hvordan regjeringen vil sikre en forutsigbar fremkommelighet for næringslivet i alle regioner, sier Femoen.EUs transportminister

EUs transportminister Jiim Kalas kabinett er invitert til konferansen for å snakke om veiens rolle i EUs regionalpolitikk, og arbeidet med en ny overordnet transportpolitikk.

– I hvilken grad tas det hensyn til de regionale behovene for god infrastruktur i EUs transportpolitikk?, spør Femoen.Veiforbindelser for distriktsutvikling

Forskerne Jon Inge Lian ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Gisle Solvoll ved senter for Innovasjon og bedriftsutvikling, Høgskolen i Bodø, vil presentere ny innsikt i betydningen av gode veiforbindelser for distriktutvikling.Samfunnsøkonomiske gevinster

Tidligere konsernøkonom i DnBNor, Nils Terje Furunes, vil utfordre det politiske panelet ut fra en pensjonert fagøkonoms ståsted.

– Furunes vil blant annet snakke om de samfunnsøkonomiske gevinster av å forbedre bedriftsøkonomiske rammebetingelser. Et sentralt spørsmål vil være om alle vil tjene på at veinettets kapasitet forbedres, sier Femoen.– Næringslivet

– Vi vil invitere næringslivet, fagfolk og organisasjonene til å bidra og komme med sine synspunkter, og de siste programpostene kommer nå på plass, fortsetter Femoen.

Hun forteller at konferansen vil samle mellom 200 og 300 deltagere fra hele landet den 18-19. november.

Opplysningsrådet for Veitrafikken arrangerer Den nasjonale veikonferansen 2010 for 3. gang. Årets konferanse er i samarbeid med Vegforum Trøndelag.

Les mer om: