IKT

Åpner seg

– Gravitasjonen er tilbake igjen, sa SAPs mektige sjef, Hasso Plattner, til de 9000 deltakere på den årlige Sapfire i Lisboa, og de 50.000 som fulgte konferansen over satellitt-TV. – Nå må næringslivet igjen forholde seg til de økonomiske naturlovene etter en periode der det så ut til at slike lover ikke gjaldt i den nye nettøkonomien, mener lederen for Europas største programvareselskap.

Plattner er meget fornøyd med at selskapet er innenfor rampelyset igjen, og at all oppmerksomheten ikke lenger er rettet mot de nye, luftige oppstartsselskapene. De fleste av dem har ikke overlevd de nye økonomiske realitetene som krever lønnsomhet.

Et skille

– Selv om IT-verden er blitt edru igjen, betyr ikke det at alt er som før, sier Plattner. – Vi har fått et fundamentalt skille i måten å gjør forretninger på. Nå er det heller ikke så viktig å være først lenger, men å være i stand til å utnytte de nye mulighetene til endring som teknologien gir oss. Det favoriserer de innarbeidede IT-selskapene.

Plattner peker på at internett ikke har overtatt for gammeldags produksjon og salg, men teknologien åpner nye muligheter for å forbedre eksisterende prosesser.

– Industrien er i virkeligheten mye mer kompleks enn det mange innbilte seg for ett eller to år siden. Det var ikke bare å kaste ut alt det gamle og drive selskapet på nettet. Internett er først og fremst et kommunikasjonsmedium med fantastiske muligheter, der både personer og systemer kan snakke med hverandre og samarbeide.

Åpen

Sapfire er selvfølgelig en viktig anledning for ledelsen til å komme med spennende uttalelser om fremtiden, som bidrar til å styrke aksjemarkedet og kundenes tillit. Mye av dette er reformuleringet og pudring av tidligere budskap. En seriøs bedrift kan ikke relansere seg på nytt en gang i året. Men en viktig kursendring ble lansert: Selskapet vil åpne seg mot andre systemer. De erkjenner at kundene ikke lever, eller kommer til å leve, i en ren SAP-verden, og at det beste de kan gjøre er å hjelpe dem til å integrere andre løsninger inn i SAP-systemene.

Kursendringen vil slå ut både i en mer åpen kodestruktur og i form av allianser med andre selskaper i bransjen. CommerceOne er blitt en av de viktigste allierte for selskapet i løpet av det siste året. Det store spørsmålet blir nå hvordan dette skal gjøres og hvor kostbart det blir. Tradisjonelt er ikke store integrasjonsprosjekter det billigste man gjør.

Fornøyd med kursen

– Vi har festet oss ved Plattners budskap om at SAP vil åpne seg mot andre systemer enn deres eget, og det synes vi er positivt. De har innsett at det ikke er mange kunder som bare har systemer fra SAP, og dette vil kanskje gjøre det enklere både for oss og andre å integrere andres løsninger, sier direktør for eBusiness i Norsk Hydro, Geir Tuft, og som er en tung SAP-kunde.

Hydro er meget opptatt av portalteknologi, og Tuft tror SAPs nylige oppkjøp av selskapet TopTier vil hjelpe selskapet til å tilby enda bedre løsninger. Norsk Hydro har satset på selskapets web-teknologi mySAP.com. For dem er det viktig at SAP styrer utviklingen i denne retningen.

– Det virker som om SAP er i ferd med å reposisjonere selskapet fra en tung leverandør av tradisjonell ERP-programvare for transaksjonsløsninger, til å få en mye større bredde gjennom satsingen på e-business, sier Tuft. Det blir spennende å se hvor uavhengige de nye komponentene blir av det tradisjonelle rammeverket bedriften er fundert på, eller om det fremdeles vil være nødvendig å ha kjerneprogramvaren i R/3 for å få full glede av den nye teknologien, sier Tuft.

Les mer om: