Åpner kildekoden

Autodesk frigir kildekoden for eksport av byggedata. Bransjen er bare litt fornøyd.

Åpner kildekoden
ÅPNER: Autodesk åpner kildekoden, men anklages for å holde på sitt proprietære format som det dominerende. Bilde: Autodesk

Striden om et felles standardformat for digital konstruksjon i byggebransjen har roet seg noe.

Fellesorganisasjonen Building Smart jobber for at Industry Foundation Classes (IFC) skal være standarden innen bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Hemmelighet

Og nå har den dominerende aktøren Autodesk besluttet å gi enhver tilgang til hemmelighetene i kodene som gjør det mulig å eksportere proprietære konstruksjonsdata fra programmer på plattformen Autodesk Revit, over i det åpne formatet IFC.

– Dette skal gjøre integrasjonen med andre programmer enklere, også for tredjepartsutviklere som ønsker å lage add-ons til Revit, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Vil bidra

– Beslutningen om å frigi Revit IFC-kildekoden til eksporteren er i tråd med våre ambisjoner om å understøtte IFC-standarden, og beslutningen viser at vi ønsker å bidra til en full datautveksling som en del av BIM-arbeidsflyten, sier konserndirektør Jim Lynch hos Autodesk.

Utveksling

Og det er hovedformålet med en standardisering – med et felles standardformat, går det så mye enklere å utveksle informasjon om detaljer i en byggkonstruksjon på tvers av faggruppene.

Men hos Building Smart Norge er man bare delvis tilfreds med tiltaket.

– Konsekvensen av en åpen kildekode er at Revit i seg selv ikke trenges å endres sentralt for å kunne lage tilpasninger til behovene til lokale markeder. Dermed går det mye raskere å reagere på lokale behov. Det er en indirekte erkjennelse av at det er en økende etterspørsel etter BIM på åpne formater, sier daglig leder Steen Sunesen.

Bare én vei

Han påpeker imidlertid at dataflyten bare går den ene veien.

– Du er ikke garantert å kunne re-importere de tilpassete IFC-dataene tilbake i Revit. Dermed sikrer Autodesk at Revit – og ikke IFC – er det bærende utvekslingsformatet i verdikjeden. Derfor er dette bare ett positivt skritt i riktig retning, sier Sunesen.

Han utfordrer Autodesk til å fullføre integrasjonen.

– Vi har fortsatt igjen å oppleve at Autodesk også sikrer at Revit kan importere de samme filer som programmet kan eksportere og dermed tillater at IFC blir sentralt utvekslingsformat, sier Building Smart-sjefen.

Les mer om: