KRAFT

Åpner for Hardanger-kabel

ÅPEN FOR KABLING: Zero og leder Einar Håndlykken er åpen for bruk av kabel på kraftlinjen i Hardanger hvis det er best for naturen. Men hensynet til truet natur er viktigere enn hva folk syns om hvordan mastene ser ut, mener organisasjonen.
ÅPEN FOR KABLING: Zero og leder Einar Håndlykken er åpen for bruk av kabel på kraftlinjen i Hardanger hvis det er best for naturen. Men hensynet til truet natur er viktigere enn hva folk syns om hvordan mastene ser ut, mener organisasjonen. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland
11. nov. 2010 - 15:21

Stiftelsen Zero har nå tatt stilling til om det kraftlinjen Sima-Samnanger bør kables.

Organisasjonen åpner for kabel, men bare hvis det er best for naturen. Og dette er langt viktigere for dem enn hva folk måtte mene om såkalte «monstermaster».

Zero vil avvente hva sjøkabelutvalgene sier om følgene for livet i Hardangerfjorden. Dersom det er vesentlig bedre for naturen å kable, sier også Zero ja til dette.

Les også: Vurderer kabel i Ørskog

– Mennesker ikke viktigst

Tidligere har leder Einar Håndlykken uttalt seg i positive vendinger om luftlinjer i Hardanger: Les saken her

I et notat som Teknisk Ukeblad har fått tilsendt skriver Zero at misnøyen fra folk som misliker «monstermaster» kan føre til at linjer i stedet legges inn i verneområder og skader uberørt og sårbar natur.

«Dette fører til at landskapshensyn, og ønsket om at mennesker skal slippe å se «monstermaster», prioriteres på bekostning av trua arter og naturtyper. Dette er en negativ utvikling, mener Zero. Man skal selvsagt likevel minimere negative konsekvenser for landskap og ta visuelle hensyn gjennom god planlegging, så lenge dette ikke medfører negative konsekvenser for miljøhensynene klima og naturmangfold,» heter det i notatet.

Les også: Hva skjedde med Sima-Samnanger?

– Ikke uendelig betalingsvilje

Ifølge Zero har kraftlinjen Sima-Samnanger vesentlige negative konsekvenser for biologisk mangfold og naturtyper, som flere rødlistede fuglearter, noen av dem i kategorien svært truet. Også villrein påvirkes. Zero hevder at konsekvensutredningen for biologisk mangfold i Hardanger er for dårlig, i motsetning til tilsvarende utredning for Ørskog-Fardal.

Samtidig mener de at elnettet må styrkes for i større grad å kunne elektrifisere plattformene på norsk sokkel, og for å fase inn mer fornybar energi i kraftsystemet. Organisasjonen vektlegger at kabler koster svært mye, og at strømkundenes betalingsvilje har sine grenser. Det bør derfor ikke kables så mye at det begrenser elnettet, som igjen vil føre til at fornybar energi ikke kan tilknyttes kraftsystemet.

«Betalingsviljen i samfunnet for slike investeringer er ikke uendelig. Kabling medfører per i dag en betydelig merkostnad sammenlignet med luftspenn,» skriver Zero.

Les også:

Ikke den verste linjen

Zero mener at Sima-Samnanger ikke er den kraftlinjen som er mest i konflikt med naturen. Flere andre utbygginger kan ha stor negativ konsekvens for naturmangfold.

«For å redusere negative konsekvenser for naturmangfoldet er det for eksempel svært viktig at den nordligste delstrekningen på Ørskog-Sogndal får et annet trasevalg enn det NVE har gitt konsesjon til. På samme måte må det også gjøres endringer for å bedre situasjonen for svært truede fuglearter i området rundt Porsangerfjorden på ledningen Skaidi-Varangerbotn,» skriver de.

Les også: – Må leve med kraftlinjer

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.