ARBEIDSLIV

Åpner døren til verden

Midlene er skaffet til veie gjennom EUs femte rammeprogram, forteller dr. ing. Jan Tore Pedersen, daglig leder i LogIT.

– Min erfaring er at EU-systemet er langt fra så komplisert som mange liker å gi inntrykk av. Jeg kjenner ingen finansieringsordning for FoU som er bedre enn den EU har, sier Pedersen.

Han fremholder at deltakelse i EU-prosjekter gjør det mulig å utvikle produkt og kundenettverk samtidig.Prosjektene gjennomføres i konsortier som kombinerer potensielle partnere og kunder ute og hjemme.

Verdifull kontakt

– Ved å ha potensielt krevende kunder med på produktutviklingen, blir produktegenskapene riktige, sier Pedersen.

Med seg i konsortiet sitt har han blant annet ledende stålprodusenter, bilprodusenter og papirprodusenter i Europa.

– Du etablerer kontakter som du ellers aldri ville hatt sjansen til å få. Dialogen foregår i et uforpliktende FoU-samarbeid – utenfor rammen av kjøper–selger relasjonen. Dette er et sjeldent godt utgangspunkt for å etablere troverdige relasjoner, fastslår Pedersen.

En forutsetning er at konsortiet – eller prosjektpartnerne – har riktig sammensetning og unngår indre splid. Gode samarbeidspartnere i minst ett europeisk land er første bud for å få tilgang til noen av de 130 milliarder kronene som EU stiller til rådighet for forskning og teknologisk utvikling i perioden 1999-2002.

Trafikkaos

Pedersen hadde erfaring med EU-prosjekt fra Kværner, som tidligere leder for teknologi- og forretningsutvikling i Kværner Ship Equipment. Da selskapet besluttet å avvikle sin logistikksatsing for to år siden, etablerte han LogIT AS for å videreføre logistikksystemene han hadde vært med å utvikle. Pedersen har med seg divisjonsdirektør Tom Preststulen i Elkem som partner.

Utgangspunktet for LogIT er det tiltakende trafikkaoset på europeiske veier. Årlige transportkostnader i EU er 1000 milliarder euro. Veitransport dominerer og viser den klart største veksten. Tog kan ikke spille en ny rolle uten vesentlige investeringer. EU-studier dokumenterer muligheter for overføring av betydelige lastvolum fra land til sjø, noe som krever nye IT-løsninger.

Samtidig stilles stadig strengere krav til transporttid. Ledetid – som regnes fra en ordre er mottatt, til varen er levert kunden – var 30 dager for ti år siden. I dag er den én uke. Norske produkter bruker gjerne fra 17 til 34 dager frem til kunder i Europa, ifølge Pedersen.

Ny søknad

Så langt har prosjektkonsortiet som LogIT Systems deltar i, mottatt vel 20 millioner kroner over EUs femte rammeprogram, og cirka halvparten fra Norges forskningsråd. LogIT sitter på de kommersielle rettighetene til produktet.

I september sendte konsortiet en ny søknad om ytterligere 40 millioner kroner til Brussel. Innen jul får de vite om den går gjennom.

Midlene skal i så fall brukes til å videreutvikle systemet og til pilotinstallasjoner. Planen er å sette opp demonstrasjonsruter for transport av landbruksmaskiner, metaller og biler på tvers av Europa.

Les mer om: