Nå ligger det inne et forslag om at at bilistene skal slippe unna med lavere bomtakster. Lette kjøretøy skal betale 22 kroner pr. passering i stedet for 32 kroner, mens tunge kjøretøy skal betale 66 kroner i stedet for 96 kroner, dersom Vestfold og Telemark fylkeskommune sier seg enig i det.

Statens vegvesen forteller at det under stengingen i vinter i tillegg har utbedret 700 meter ekstra av veien mellom Bukti og Stodi, slik at det i starten av mai blir åpnet hele 3,7 kilometer ny riksvei 36 mellom Bø og Seljord.

Les også

30 prosent under budsjett

Siden 2019 har den trafikkfarlige veien blitt utbedret med utretting av svinger, bedring av sikt og en kraftig standardheving av veien. Først på strekninga ved Stodi, og nå senest på strekningen ved Bukti.

Hovden Hytteservice har gjort jobben både raskere og billigere enn forutsett. Veien åpner om lag ett år tidligere enn opprinnelig planlagt og til en kostnad om lag 30 prosent lavere enn budsjett.

Les også

Mye fjellsprengning

Denne vinteren er det sprengt ut hele 110.000 kubikkmeter fjell. Nå foregår det fjellsikring og asfaltering. Fram mot åpningen i mai blir veien merket og får montert rekkverk.

Prosjektleder for utbedringen av riksvei 36 Bø-Seljord er Tom Hedalen i Statens vegvesen og byggeleder er Mariusz Wozniak.

Les også