Åpent og fullt hus under Bjørvika

30. august var første og siste gang hvem som helst kunne gå under Bjørvika. Den muligheten var det mange som benyttet seg av. (Bilde: Anders Haakonsen)
Havarinisjer kan brukes til litt av hvert. Planleggerne hadde neppe tenkt seg at en av dem skulle bli brukt til stand med videoopptak fra tunnelbyggingen. Men tilbudet slo godt an. (Bilde: Anders Haakonsen)
Om to år blir dette pårampe for østgående trafikk i Bjørvikatunnelen (Bilde: Anders Haakonsen)

Tilbudet om å se tunnelen innenfra var bare ett av mange under Åpen dag i Bjørvika. Det har blitt arrangert hvert år siden 2005. Opprinnelig var det Statens vegvesen og Statsbygg som gikk sammen for å orientere om Bjørvikaprosjektet og operaen. Siden har det blitt større og større. I år deltok 30 aktører fordelt på telt på området. De frammøtte kunne blant annet se vinnerutkastene til nytt Muchmuseum og nytt Dichmanske Bibliotek og en stor modell av Bjørvika i en ikke så altfor fjern framtid.

«Trusselen» om at man ikke får flere muligheter til å gå under Bjørvika var trolig en viktig årsak til at så mange la søndagsturen gjennom betong.

De mest krevende operasjonene i forbindelsen med tunnelbyggingen ble avsluttet i fjor høst. Det som gjenstår nå er plankekjøring. Det franske firmaet IFS som utfører brannsikring i taket, er snart ferdig. BetongPartner fra Romsdal er i gang med montasje av veggelementer.

Vegvesenet tar sikte på å åpne østgående løp for trafikk i april neste år. I august eller september blir det biler i begge løpene. I 2011 blir også de nye på- og avkjøringsrampene ved Havnelageret ferdige. Hele vegsystemet i Bjørvika skal være fullført to år senere.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå