Arbeiderpartiet vil ha en merkeordning for hvor miljøvennlige produkter er, slik at forbrukerne kan velge mest mulig miljøvennlig. (Bilde: Colourbox)

Ap går inn for klimamerking av produkter

– Vi går inn for klimamerking på forbruksvarer og vil stille strengere krav til offentlige innkjøp, sier stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Micaelsen sitter i Aps programkomité og skal torsdag legge fram forslag til nytt stortingsvalgprogram.

Komiteen går inn for bedre merkeordninger for å legge til rette for at folk får nok kunnskap og informasjon til å ta riktige klimavalg.

– Som forbrukere må vi få vite hvilke produkter som er klimamessig best, sier han.