INDUSTRI

Antenneselskapet Radionor har spisset satsingen mot beredskap

Radionor Communications ble etablert som en satsing rettet mot telekombransjen. 21 år senere har selskapet 20 ansatte og leverer høyteknologisk kommunikasjonsutstyr til forsvars- og beredskapsmarkedet.

Lars Henrik Bolstad i ferd med å RF-teste en CRE2-144-M2.
Lars Henrik Bolstad i ferd med å RF-teste en CRE2-144-M2. Foto: Radionor
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Det var sivilingeniøren Atle Sægrov (53) som startet Radionor Communications i år 2000. Etter fullført sivilingeniøreksamen innen radioteknikk i 1995, jobbet han fem år i bompengebrikkeselskapet Q-Free før skapertrangen førte til at han gikk egne veier.

I ettertid har det vist seg som et lykkelig valg. Radionor leverte et resultat før skatt på 12,6 milloner kroner av en omsetning på 47,2 millioner kroner i 2020. Det var omtrent som året før. 

Nå er de en av seks kandidater til Norwegian Tech Awards 2021, som deles ut 18. november (se faktaboks). Vi presenterer alle sammen. Her kan du stemme.

Sægrov er fortsatt daglig leder og hovedeier med 30 prosent av aksjene i selskapet. Han forteller at eierstrukturen har vært stabil siden oppstarten, og i dag har selskapet totalt 55 aksjonærer. Sægrov beskriver eiermassen som ansatte, venner og kjente. Det er slik han ønsker å drive, forretningen går bra, og det har ikke vært behov for å vanne ut eierskapet med å hente mer kapital.

– Vi har vokst organisk og bygd oss opp gradvis ved å investere overskuddet videre i utvikling og kompetanse. Det skal sies at resultatet de to siste årene er kommet på bakgrunn av prosjekter solgt inn seks til ni år tidligere og at vi fikk resultatene av det disse årene. Men det viser også at vi kan ha god fortjeneste når vi treffer på prosjektene, sier han.

Teknologiklynge

Norwegian Tech Awards 2021

KANDIDAT 4: Radionor Communications

HVA: Kommunikasjonsutstyr til forsvars- og beredskapsmarkedet

BEGRUNNELSE: Løser sikkerhetsproblem innen kommunikasjon, spesielt politi/forsvar

Kåringen: Teknisk Ukeblad Media arrangerer årlig teknologikåringen Norwegian Tech Awards. En uavhengig jury kårer vinneren av hovedprisen.

Kriterier: Kandidatene skal representere en god ingeniørmessig løsning, prosjekt eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem i løpet av de siste 12 måneder. Teknologien eller løsningen må være utviklet i Norge og dokumentert med minimum en prototyp eller gjennomført leveranse.

Dette er kandidatene:

Slik stemmer du: Avstemmingen foregår på nett og åpner 10. november. Den stenger 16. november kl. 16. Man kan bare stemme én gang. Her kan du stemme.

Jury:

  • Lars Olav Grøvik, president i Tekna (juryens leder i 2021)
  • Trond Markussen, president i Nito
  • Øystein Eriksen Søreide, adm. dir. i Abelia
  • Katrine Vinnes, fagsjef FoU og bransjesjef for teknobedriftene i Norsk Industri
  • Nils Øveraas, president i Polyteknisk Forening
  • Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for nyskaping og næringsutvikling i Forskningsrådet
  • Jan M. Moberg, ansvarlig redaktør i TU Media AS

Tid og sted for utdeling: Oslo, Polyteknisk forening, torsdag 18. november 2021 

Selv om Sægrov opprinnelig er fra Stavanger, har Radionor Communications adresse Trondheim. Bedriften holder til i et leid næringslokale på østsiden av byen, i det som ellers er et område for handel.

– Jeg dro opp hit for å studere i 1988, fant meg kone og er blitt værende. Jeg vil slå et slag for Trondheim. Her er et godt teknologimiljø og ellers alt du trenger i en by, sier han.

For med ingeniørutdanning med spesialisering i teleteknikk og radioteknikk, eksamen i klassiske radiofag og spesialisering på radiofiltre i metall og bølgeledere, har Sægrov holdt seg til fagfeltet fra studiene. Bedriften hans har vokst ved å rekruttere medarbeidere fra de samme miljøene rundt NTNU.

– De fleste vi rekrutterer, er sivilingeniører eller dr. ingeniører med bakgrunn fra NTNU. Vi er blant annet med og sponser studentgrupper som Revolve, Ascend og Propulse, grupper som jobber med henholdsvis elektriske racerbiler, droner og raketter. Vi blir kjent med dem, og noen av dem rekrutterer vi hit til Radionor, forteller Sægrov om rekrutteringsstrategien til de meget spesialiserte jobbene.

 Det er en utviklingstung bedrift med 15 utviklingsingeniører. De bygger ferdige produkter i lokalene i Trondheim. I tillegg samarbeider de med underleverandører. Sægrov nevner Simpro i Løkken Verk som en viktig samarbeidspartner.

«Digital array»-antenner

Utgangspunktet da han startet selskapet, var en idé om radiopeileteknikker rettet mot bruk i mobiltelefoner. Tanken var å presisjonspeile mobiltelefoner.

– Telekommarkedet kunne vært bra, men vi fant ut at som bedrift var det bedre å satse sylskarpt mot en spesialisert nisje. Vi valgte å satse på å dyrke frem ekstra ytelser i mindre kvanta til et marked som trenger ekstrem ytelse og kan betale for det, typisk rettet mot ubemannede farkoster i luft, vann og på bakken.

Teknologien til Radionor er basert på «digital array»-antenner, noe som muliggjør digital styring av smale antennestråler. På grunn av at energien konsentreres i smale stråler, utnyttes den maksimalt, og man kan sende data med høy båndbredde over flere hundre kilometers avstand. Kommunikasjonsutstyret er mobilt, og selskapet har utviklet en produktfamilie kalt CRE2, som inkluderer bruk i droner, fly, kjøretøy, på skip og for soldater.

De siste årene har de utviklet en prototyp, Red Box, som tar sikte på å løse et viktig samfunnsmessig problem, nemlig GPS-jamming. Særlig for forsvars- og beredskapsaktørene er dette en stor utfordring. Store områder kan bli utsatt for jamming fra fiendtlige stater, noe som kan sette ut både droner, helikopter, fly, skip, kommunikasjonslinker, soldater på bakken og andre aktører som er avhengige av å vite posisjonen sin.  

Radioingeniør: Atle Sægrov er grunnlegger og daglig leder av Radionor Communications AS. Her med en CRE2-189.
Atle Sægrov er grunnlegger og daglig leder av Radionor Communications AS. Her med en CRE2-189. Foto: Radionor

Red Box

Løsningen med Red Box er basert på fordelene med produktfamilien CRE2. Utviklingen gjør at kommunikasjonsutstyret også kan benyttes til navigasjonsutstyr. Den smale antennestrålen gjør det mulig å beregne avstand og vinkel fra én antenne til en annen. Dette kan eksempelvis være en antenne plassert på en fjelltopp som kommuniserer med en drone. Ved at man bruker antennen på fjellet som referanse, vil man kunne finne koordinatene til dronen svært nøyaktig. En ekstra sikkerhet i systemet er den smale strålen, som gjør den vanskelig å oppdage, i tillegg til høy energi, som gjør det vanskelig å jamme. 

Selskapet opplyser at de nå tester prototyper av Red Box med lovende resultater.

Bevisst på etikk

Sægrov sier de er svært bevisst på etikken i forbindelse med bedriften de driver. De takker nei til kunder de føler ikke representerer verdiene de selv står for. Teknologien kan misbrukes i feil hender.

– Teknologien vår er klassifisert til å brukes både sivilt og militært, og vi er av den grunn veldig opptatt av etikk. Vi er underlagt norsk eksportkontroll og forholder oss strengt til disse reglene. Søker vi om eksportlisens for demo av produktene våre, må det først godkjennes av Utenriksdepartementet. Teknologien skal brukes til samfunnsnyttige formål, og vi sier av og til nei til henvendelser vi ikke føler er riktige, selv om de er innenfor det lovverket tillater. Vi ønsker at det vi jobber med, skal være samfunnsnyttig. Det kan typisk være til bruk i inspeksjon i Kystvakten, politi, antiterror og der teknologien vår kan bidra til samfunnssikkerhet.

Tredjepartsvurdering

Tidligere vinnere

2020: Ingen kåring pga. korona

2019: Nordic Semiconductor AS

2018: Zivid AS

2017: Thermo Fisher Scientific AS

2016: Disruptive Technologies AS

2015: Zaptec AS

2014: Alf Inge Wang (Kahoot-gründer)

2012: Statoil og Aker Solutions – Åsgård-gasskompresjon 

2011: Farsund Aluminium Casting – avansert støpeteknologi.

2010: FMC - IOR – økt oljeutvinning 

2009: GE Vingmed – Vscan, ultralydapparat i lommeformat.

2008: Kongsberg Intellifield – overvåking av oljeproduksjon

2007: Breivoll Inspection Technologies – skanner og måler metalltykkelsen på vannrør.

2006: Ocas – radar for varsling av lufhindringer 

2005: Ulstein Skipsdesign – skrogkonseptet X-Bow

2004: Autostore – robotisert, automatisk lagersystem

2003: Chipcon – radiofrekvensbrikker 

2001/2002:Hydro og ABB – Troll Pilot subseaprosjekt

1900-2000 Århundrets ingeniørbragd: Troll A-plattformen – verdens største objekt flyttet av mennesker

Seniorrådgiver Peder Oscar Andersen ved Forsvarets Forskningsinstitutt sier:

«Radionor er et norsk teknologiselskap med spesialkompetanse innen taktiske kommunikasjonssystemer basert på phased array radioteknologi.

Dette er systemer som kan gi både bemannede og ubemannede systemer en robust, langtrekkende, taktisk bredbåndslink som er velegnet for overføring av sensordata og videostrømmer.

Siden 2019 har FFI og Forsvaret støttet Radionor på testsiden som pilotkunde i et Innovasjon Norge-finansiert prosjekt for å utnytte radioteknologien til også å omfatte posisjonering og navigasjon (Prosjekt Red Box).

Ved å benytte teknologien på denne måten vil man kunne oppnå en robust GPS-fri navigasjonsmulighet i nettverket, noe vi ser stort potensial i og som vil kun være nyttig for fremtidige anvendelser både militært og sivilt.»

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.