Antall alvorlige ulykker øker på landanlegg

Totalt sett er risikoen mindre i oljebransjen, ifølge ny rapport - men landanleggene henger etter.

Antall alvorlige ulykker øker på landanlegg
Alvorlige personulykker øker på landanlegg tilknyttet oljesektoren, viser Petroleumstilsynets rapport. Foto: Øyvind Hagen (Gassco)/ Norskpetroleum.no

Onsdag morgen slapp Petroleumstilsynet (Ptil) sin årlige statusrapport for risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).