KNM HELGE INGSTAD

Ansvaret for Helge Ingstad-kollisjonen skal fordeles neste høst

15 dagers rettssak i Bergen.

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren TS Sola fredag 8. november 2018.
Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren TS Sola fredag 8. november 2018. (Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix)

15 dagers rettssak i Bergen.

Det er nå satt dato for rettssaken der skyldansvaret for kollisjonen mellom fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» skal fastsettes.

Saken starter i Bergen tingrett 21. september 2020 og det er satt av 15 dager.

Fregatten ble tilnærmet totalskadet i kollisjonen natt til 8. november i fjor. Staten saksøkte fem dager senere rederiet Twitt Navigation Ltd., som eier skipet.

Les også

Kan bli ansvarsbrøk

Forsvarsdepartementet og rederiet er uenige om hvem som har skylden for skipskollisjonen.

I rettsboken fra planleggingsmøtet kommer det frem at staten og rederiet er enige om at saken gjelder fastsettelsessøksmål for ansvarsgrunnlaget etter kollisjonen. Staten på sin side har fremmet krav i saken og rederiet har kommet med motkrav.

– Saken gjelder i utgangspunktet bare spørsmålet om erstatningsplikt, ikke også tapets størrelse, forteller advokat Ole Kristian Rigland hos Regjeringsadvokaten.

– Det betyr i praksis at retten vil måtte vurdere om kollisjonen skyldes feil på begge sider, og i så fall fastsette en ansvarsbrøk. Hvis retten ikke finner grunnlag for en fordeling i et bestemt forhold, deles skaden likt, forteller han.

– Staten avventer de undersøkelser som nå pågår før vi kan ta endelig stilling til ansvar. Dette er også noe av bakgrunnen for at saken først skal behandles neste høst, forklarer han.

Havarikommisjonen leverer rapport om skipskollisjonen på årsdagen for ulykken, 8. november 2019 - uavhengig om granskingen er helt ferdig.

Senere kan det komme en sak om utmåling av erstatning for tap som ikke er dekket av begrensningsfondet som rederiet har opprettet, ifølge rettsboken.

– Usikkert utfall

– Det er en vanlig måte å dele opp slike saker på denne måten, særlig hvis uenigheten primært gjelder skyldfordelingen, forklarer professor i sjørett Trond Solvang.

Han er tilknyttet Nordisk institutt for sjørett ved universitetet i Oslo og forklarer gangen i en slik sak:

I denne typen saker etter sjøloven, fremmer saksøker et krav og påstår der at motparten har hele eller deler av skylden for kollisjonen. Den saksøkte tar til motmæle i et motkrav og påstår der at saksøker har hele eller deler av skylden.

Så er det opp til retten å fordele skyldansvaret mellom partene. Dersom begge parter kan lastes for uaktsomhet, fordeles skylden etter en brøk.

– Resultatet kan variere fra 100 prosent til den ene parten og ingenting til den andre, til 50-50 prosent fordeling av skyldansvaret, forklarer Solvang.

Brøken kan også eksempelvis ende på 1/4 eller 3/4 til partene.

Reglene for dette i sjøloven er basert på en konvensjon fra 1910. Loven sier imidlertid ikke noe om hvordan skylden skal fordeles, dersom begge partene har vært uaktsomme.

– Rettspraksis utmeisler hvordan skyld skal fordeles. Utfallet er usikkert og det er stort rom for rettslig skjønn, sier Solvang.

Dekker maksimalt 400 millioner

Etter kollisjonen opprettet rederiet til «Sola TS» et såkalt begrensningsfond for Bergen tingrett. Fondet skal i hovedsak dekke tingsskade og er på 400 millioner kroner. Summen er den maksimale rederiet må betale for skadene på fregatten.

I sommer krevde Staten alle kostnadene til ny fregatt eller gjenoppbygging av KNM «Helge Ingstad» fra fondet.

– Fondet vil bare kunne dekke en liten andel av disse kostnadene, forteller Rigland hos Regjeringsadvokaten.

Kostnadene for å reparere fregatten er estimert til å ligge på mellom 12 til 14 milliarder kroner, mens kostnadene ved kjøp av et nytt tilsvarende fartøy estimeres til 11 til 13 milliarder kroner.

Regjeringen at har bestemt at fregatten KNM «Helge Ingstad» ikke vil bli reparert. De ser heller på mulighetene for å erstatte fregatten.

Begrensningsfondet setter et tak på eierens ansvar og settes etter skipets tonnasje.

– Skadevolder har rett til å begrense ansvaret sitt, forklarer jusprofessor Solvang om bakgrunnen for ordningen.

Dersom summen av kravene overstiger størrelsen på fondet, så må de utbetales etter en form for dividende, omtrent på samme måte som at kreditorene kun risikerer å få ut en andel av sine krav fra et konkursbo.

Rederiets advokat Lars Inge Ørstavik hos Simonsen Vogt Wiig viser til rederiets pressetalsmann.

Pressetalsmann Patric Adamson bekrefter at Twitt Navigation Limited er saksøkt, samt at de er uenig med staten og har fremmet et motkrav. Han legger til at de aldri kommenterer pågående rettsprosesser.

Les også

Kommentarer (60)

Kommentarer (60)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå