Ansvar for egne skolebygg

  • nyheter_bygg

Utvalget la fram sin innstilling for Utdannings- og forskningsdepartementet 23. september i år.

Eiendomsretten til fredede bygninger og bygninger av særlig nasjonal interesse skal fremdeles kunne forbli hos staten, opplyser departementet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå