IT

Ansatte skjønner ikke NAVs "IT-suksess"

Espen Zachariassen
19. mars 2009 - 13:21

NAV-reformen

  • Trygdeetaten og Aetat (statlig) og deler av sosialtjenesten (kommunal) er samlet i den nye arbeids- og velferdsetaten, NAV.
  • Hensikten er å yte mer samordnede tjenester og unngå at mennesker ”faller mellom to stoler” i systemet.
  • Reformen har et budsjett på én milliard kroner årlig over fire år, mens IT-prosjektene løper over tre år med et samlet budsjett på snaut én milliard kroner.
  • Ferdigstillelse av IT er planlagt ved utgangen av 2009.
  • Pensjonsreformen, med en rekke selvbetjente tjenester på nett, løper parallelt med NAV-reformen. Ferdigstillelse 1. januar 2011. Totalt budsjett 2,9 milliarder kroner.
  • Første del er fullført innenfor tidsfrist og på budsjett.


Mangelfull opplæring, frustrasjon, sykmeldinger og oppsigelser har preget NAV-kontorene, som er etablert på løpende bånd de siste par årene.

Men teknologisk ser prosjektledelsen ingen grunn til å klage.

– Vi er i rute og har holdt oss innenfor budsjettet, melder fungerende IT-direktør Nina Aulie hos NAV.

Hun har ansvaret for at den teknologiske delen av NAV-reformen faller på plass.Milliardbudsjett

Det innebærer at 450 kontorer skal være etablert med fungerende digital infrastruktur og IT-løsninger innen utgangen av året.

Arbeidet går over tre år og har et budsjett på nærmere én milliard kroner.

Her er det snakk om bredbåndstilknytning med IP-telefoni og videokonferanseutstyr.

– Vi er inne i det avsluttende året og ser at vi har klart å levere antall kontorer som avtalt hvert år siden vi startet i 2007. Faktisk ligger vi foran skjema og leverte syv kontorer flere enn planlagt i fjor, sier Aulie.

Forklaringen på den gode fremdriften er kort:

– Vi har kjørt et veldrevet prosjekt, sier Aulie.Sjelden proff kunde

Konsulenthuset Ergo Group har oppdraget for kommunikasjonsløsningene, som omfatter kabling av bredbåndslinjer og etablering av IT-verktøy.

– Dette har gått som planlagt fordi NAV har vært en profesjonell kunde, sier løsningsdirektør Håvard Larsen hos Ergo Group.

IT-selskapet har i tillegg levert lønns- og personalsystemet.

– Det er ikke ofte jeg sier at en offentlig kunde er profesjonell, men det sier jeg i dette tilfellet, legger han til.Frustrasjon

Det tar imidlertid tid før den teknologiske suksessen smitter over på menneskene som jobber ved NAV-kontorene. Hverdagen preges av ikke å mestre nye arbeidsoppgaver.

Gjennomgangsmelodien er mangelfull opplæring, noe som fører til frustrasjon, sykmeldinger og oppsigelser.

Slike historier har det vært mange av i en rekke medieoppslag de siste årene.

Nå bekreftes situasjonen i en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet om hvordan ledere og vanlige medarbeidere vurderer situasjonen på sitt NAV-kontor.Ny kartlegging

Kartleggingen viser at de ferskeste kontorene sliter med utilfredse medarbeidere som ikke takler nye arbeidsoppgaver på tvers av etatsgrensene.

Ansatte ved de mer etablerte kontorene gir uttrykk for mer tro på reformen.

Her spiller teknologien en vesentlig rolle, ifølge assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt.

– Vi visste at det ville ta tid å lære opp de ansatte i å jobbe på helt nye måter i forhold til informasjonsteknologi og arbeidsprosesser, sier Åsholt til Teknisk Ukeblad.Hodepine

Personkortet er en av hodepinene.

Dette er et skjermbilde av all tilgjengelig informasjon om en klient, hentet fra databasene til alle de tre tidligere enkeltetatene.

Personkortet er et sentralt verktøy for at kundebehandlere raskt skal få en oversikt over den de har besøk av eller kontakt med på telefon.

Men flere ansatte har hatt problemer med å bli fortrolige med dette hjelpemiddelet. IT-direktør Nina Aulie bekrefter at det foreløpig er noe lav bruk av personkortet.Inngangsbillett

– Derfor bruker vi mye tid på opplæring. Vi har egne ambulerende team som jobber skulder mot skulder med de ansatte ute på kontorene, sier Åsholt.

– Hvor ligger problemet? Er det teknologien som ikke fungerer godt nok eller er det holdningen til medarbeiderne?

– Løsningene har ikke vært optimale. Samtidig handler det nok om at den tekniske inngangsbilletten for den enkelte medarbeider har vært ulik. Noen er vant med gamle stormaskiner, mens andre har erfaring med mer moderne saksbehandlingsverktøy, sier nestsjefen i NAV.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.