Ansatte i maritim sektor får støtte til kurs

Kompetansetilbudene er korte og fleksible, beregnet for folk som er i jobb.

Ansatte i maritim sektor får støtte til kurs
Det grønne skiftet fører til økt behov for omstilling i maritim næring. Foto: Gregor Moser/Unsplash

I 2020 ga regjeringen 190 millioner kroner til kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige, både i form av nettbasert opplæring og kurs rettet mot spesifikke bransjer.