Klif-direktør Ellen Hambro er fornøyd med at nesten alle deres anmeldelser fører til dommer. (Bilde: CAMILLA AADLAND)

Anmeldte åtte bedrifter i fjor

  • Industri

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anmeldte åtte virksomheter til politiet og rundt 470 virksomheter ble varslet om tvangsmulkt i fjor. Fylkesmennene anmeldte fire virksomheter.

Mange dommer

Det var resultatet etter 1400 miljøtilsyn i 2009.

– Det er et viktig signal til samfunnet når miljøkriminalitet fører til strenge straffer. Vi er derfor tilfreds med at nesten alle våre anmeldelser resulterer i fellende dommer, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet i en pressemelding.

Fokus på noen

I fjor kontrollerte Klif spesielt virksomheter som driver med overflatebehandling, avfallsdeponier og avfallsforbrenningsanlegg, forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og bygge- og anleggsbransjen.

Forurensningsmyndighetene kontrollerer bedriftene ved å intervjue ansatte, gjennomgå skriftlig dokumentasjon og inspisere anleggene, blant annet tanker, rør, renseanlegg, merking av kjemikalier og håndtering av avfall.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.