Anmeldte åtte bedrifter i fjor

Anmeldte åtte bedrifter i fjor
Klif-direktør Ellen Hambro er fornøyd med at nesten alle deres anmeldelser fører til dommer. Bilde: CAMILLA AADLAND

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anmeldte åtte virksomheter til politiet og rundt 470 virksomheter ble varslet om tvangsmulkt i fjor. Fylkesmennene anmeldte fire virksomheter.Mange dommer

Det var resultatet etter 1400 miljøtilsyn i 2009.

– Det er et viktig signal til samfunnet når miljøkriminalitet fører til strenge straffer. Vi er derfor tilfreds med at nesten alle våre anmeldelser resulterer i fellende dommer, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet i en pressemelding.Fokus på noen

I fjor kontrollerte Klif spesielt virksomheter som driver med overflatebehandling, avfallsdeponier og avfallsforbrenningsanlegg, forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og bygge- og anleggsbransjen.

Forurensningsmyndighetene kontrollerer bedriftene ved å intervjue ansatte, gjennomgå skriftlig dokumentasjon og inspisere anleggene, blant annet tanker, rør, renseanlegg, merking av kjemikalier og håndtering av avfall.

Les mer om: