INDUSTRI

Anmelder Hydro

Bilde: Sinar 2

Statens forurensningstilsyn anmelder Hydro Polymers AS i Bamble til politiet for utslippet av rundt 5 kubikkmeter klorerte hydrokarboner og løsemiddel i mai.

EDC-tjære

Utslippet av såkalt EDC-tjære skjedde da løsemiddel fra en tankbil skulle tømmes inn på en lagertank for klorerte biprodukter, og skal ha vært relativt stort i forhold til andre sammenliknbare utslipp.

SFT skriver på sine nettsider at de ser særlig alvorlig på den store mengden EDC og EDC-tjære som er sluppet ut, og at bedriftens rutiner for å forhindre et slikt utslipp ikke har vært gode nok.

Stoffet er giftig og kreftfremkallende, og er tungt nedbrytbart i miljøet. Det står oppført på myndighetenes prioritetsliste.

For liten løftehøyde

Årsaken til utslippet skal ha vært at pumpen som ble benyttet i forbindelse med tømming av tankbilen hadde for liten løftehøyde til å klare å pumpe innholdet i tankbilen inn på lagertanken.

Dermed gikk væskestrømmen motsatt vei, slik at klorerte hydrokarboner, biprodukter fra tanken, rant over i tankbilen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.