NYHETER_BYGG

Anleggkostnadene vokser mindre

Vedlikeholdskostnadene steg med 0,5 prosent i samme periode. Størst er kostnadsveksten i legging av veidekke, med vekst på 0,9 prosent.

Årsveksten i byggekostnadene for riks- og fylkesveganlegg sank i 3. kvartal til 2,6 prosent mot 3,4 prosent i 2. kvartal og 4,7 prosent i 1. kvartal i år. I fjor høst lå årsveksten på vel 5 prosent.

Les mer om: