KLIMA

Anlegg for farlig avfall anmeldt

Farlig avfall ble håndtert i strid med regelverket ved 123 av 149 kontrollerte mottaksanlegg. Nå anmeldes to av anleggene.
Farlig avfall ble håndtert i strid med regelverket ved 123 av 149 kontrollerte mottaksanlegg. Nå anmeldes to av anleggene. Bilde: colourbox.com

Farlig avfall ble håndtert i strid med regelverket ved 123 av 149 kontrollerte mottaksanlegg.

Miljøkonsekvenser

– Svært nedslående, sier Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om resultatet av kontrollaksjonen.

Klif-direktør Ellen Hambro sier at ulovlig håndtering av farlig avfall kan få alvorlige miljøkonsekvenser.

Feil sortering, lagring og behandling av farlig avfall kan føre til at miljøgifter spres til naturen og skader dyr og mennesker.

To anmeldes

Den landsomfattende aksjonen avdekket blant annet at 56 prosent av anleggene bryter reglene for mottakskontroll, 48 prosent bryter reglene for håndtering av farlig avfall og 50 prosent har ikke god nok internkontroll.

Så langt er det bestemt å anmelde to av avfallsanleggene. (©NTB)

Les mer om: