NYHETER

Andre store entreprise på Damåsen-Saggrenda er ute

Den andre av de tre store entreprisen på ny E134 mellom Damåsen og Saggrenda er sendt ut på anbud. Den omfatter blant anet en 1 530 meter lang tunnel og en 171 meter lang bru over Lågen. Anbudsfrsiten er satt til til 16. februar.

Kartet viser hele strekningen Damåsen-Saggrenda. Parsellen som er ute på anbud nå, ligger i midten. Den tykke, røde linjen som tar av fra E134 mot Kongsberg sentrum, er fylkesveg 87. (Ill.: Statens vegvesen)
Kartet viser hele strekningen Damåsen-Saggrenda. Parsellen som er ute på anbud nå, ligger i midten. Den tykke, røde linjen som tar av fra E134 mot Kongsberg sentrum, er fylkesveg 87. (Ill.: Statens vegvesen)
15. des. 2015 - 15:04

Til sammen 4 750 meter fire-feltsveg inngår i entreprisen. Av dette er 3 250 meter framtidig E134. De øvrige 1 500 metrene er en forbindelsesveg mellom E134 og Kongsberg. Den har status for fylkesveg 87 i dag. Hvilken status den skal få når anlegget blir ferdig, er ikke avgjort.

Hele veganlegget ligger sør for Kongsberg sentrum. Strekningen som får europavegstatus går mellom Tislegård og Tollerudmoen.

Fra Tislegård. skal vegen følge østsiden av Lågen noen hundre meter sørover før den svinger mot vest og krysser Lågen på en 171 meter lang plasstøpt betongbjelkebru. Brua får fem spenn. Det lengste blir på 39 meter.

 

T9,5 gjennom Svartåsen

På vestsiden av Lågen går E134 gjennom Svartåstunnelen. Den får to løp med T9,5-profil. Det vestgående løpet blir 1 530 meter langt. Det østgående ligger i innersving og blir litt kortere.

Entreprisen omfatter etablering av seks tverrforbindelser mellom tunnelløpene og fire tekniske bygg, hvorav to i dagen. Elektroarbeidet settes ut på egen entreprise senere.

Forbindelsesvegen går mellom Tislegård og Myntbrua. Den følger nåværende trasé til fylkesveg 87, men den blir utvidet fra to-feltsveg til smal fire-feltsveg.

Sprengningsarbeidet i dagsonene blir omfattende. 210 000 kbm skal tas ut. Fjellet skal sikres med 5 600 boleter og 550 kbm sprøytebetong. 350 000 kbm jord skal flyttes.

Foruten brua over Lågen omfatter entreprisen bygging av seks bruer. En av dem skal føre Sørlandsbanen over en gang/sykkelveg. Den som får kontrakten skal også drive 130 meter av den 2,2 km lange Kongsbergtunnelen som ligger øst for Lågen.

 

Ferdig høsten 2019

E134 mellom Damåsen og Saggrenda skal være klar til bruk høsten 2019. Avstanden mellom ytterpunktene er 13,2 km. Damåsen ligger i Øvre Eiker kommune, Saggrenda ligger i Kongsberg. Den nye vegen vil gå helt uten bybeggelsen i Kongsberg.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 4,2 milliarder kroner. Prosjekteringen utføres av Rambøll. Det første store anleggsoppdraget gikk til Veidekke. Kontrakten verdt 727 millioner kroner ble underskrevet i april

Oppdraget som er utlyst nå, blir trolig det største målt i kroner. Den siste store entreprisen gjelder E134 mellom Tollerudmoen og Damåsen. På denne strekningen får vegen to felt og midtdeler. To korte tunneler inngår i strekningen. Oppdraget blir utlyst i første halvår av 2016.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.