Anbudskaos på E39 Svegatjørn – Rådal: Vegvesenet må lyse ut stor skiltjobb for tredje gang

Etter to avlyste anbudsrunder som har tatt over 15 måneder, forbereder når prosjektledelsen på E39 Svegatjørn – Rådal nok en utlysing. Kontrakt på skiltleveransen har vist seg vanskeligere å få på plass enn noen hadde trodd på forhånd.

Arbeidene går sin gang på E39 Svegatjørn - Rådal, men det lar vente på seg før alle skiltene er på plass.
Arbeidene går sin gang på E39 Svegatjørn - Rådal, men det lar vente på seg før alle skiltene er på plass. Foto: Geir Brekke/Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
16. okt. 2018 - 08:21

Anskaffelsen som Statens vegvesen skal ha på plass består av 658 feltanvisere og 198 fullgrafiske variable skilt med tilhørende 154 styreskap.  Oppdraget skal være en av de største separate skiltanbud som Statens vegvesen har gjennomført her til lands.

Det startet med første utlysing av kontrakten 17. juli i fjor. I anbudsbeskrivelsen ønsket Statens vegvesen at tildelingskriteriene skulle baseres både på kvalitet og pris, noe som viste seg ikke å være så enkelt. Tilbudene kom inn, ble evaluert og bergenske Trafsys AS ble ut fra den forhånddefinerte vektingen mellom  pris og kvalitet valgt ut som vinner av anbudsrunden.

«Uklarheter i konkurransegrunnlaget»

Imidlertid rant klagene inn i karensperioden, og etter mye om og men måtte Statens vegvesen 26. februar melde på Doffin av anbudsprosessen var avlyst. «Konkurransen er avlyst da vi er kommet til at det foreligger uklarheter i konkurransegrunnlaget som ikke er mulig å rette, og at uklarheten kan ha hatt betydning for utfallet av konkurransen. Det foreligger således plikt til å avlyse konkurransen», het det der.

Etter å ha omarbeidet konkurransegrunnlaget ble oppdraget lyst ut på nytt 15. mars. Også denne gang ble flere av de åtte tilbudene som ble gitt, avvist for ikke å tilfredsstille kravene som var satt i utlysningsteksten. Og også denne gang var det Trafsys AS som kom best ut - og vant konkurransen.

Tente på alle plugger

Også denne gangen raste tilbyderne. Først fra flere firmaer som var avvist, og som mente seg feil behandlet. Statens vegvesen så heller ikke denne gang noe vei uten å måtte avlyse konkurransen. 15 september ble det annonsert med følgende begrunnelse:

«Konkurransen er avlyst da det er begått feil som kan ha virket inn på deltagelsen i konkurransen, dvs avholdt leverandører fra å delta. Det foreligger således plikt til å avlyse konkurransen.»

Vis mer

Og da tente tilbyderne på alle plugger. To av dem, Br. Dahl og Trafsys, mener at det ikke foreligger saklig grunn til å avlyse den andre anbudsrunden, og at de oppfyller de krav som er satt i kontrakten. Advokaten til Br. Dahl truer med rettslige skritt om økonomisk erstatning fordi de hadde laveste tilbud og mener seg urettmessig avvist.

Swarco har på sin side klaget inn vegprosjektet til Den Europeiske Normkomiteen for ikke å overholde de europeiske standarden for dimensjonering av vegskilter.

– Burde unngått en del formuleringer

Vegvesenets prosjektleder Sverre Ottensen på E39 Svegatjørn-Rådal sier til veier24  at de i ettertid ser at de nok kunne ha unngått en del formuleringer i anbudsutlysningen som har vist seg å være åpne for tolking. Og at det med rette kan hevdes at konkurransegrunnlaget ikke har vært entydig og til å misforstå.

– Årsaken til at vi to ganger har avlyst konkurransen på K21 er sammensatt. Vi har i konkurransegrunnlagene stilt strenge krav til leverandørene knyttet både til hva som skal til for å bli kvalifisert og dokumentasjon på at de tilbudte skiltene oppfyller strenge krav til funksjon og teknisk kvalitet.

Hvordan skal en skråstrek tolkes?

– Noe som blant annet  har vært problematisert er om vi har lov til å kreve for eksempel maks strømtrekk på skiltene vi ønsker levert, og hvordan en skråstrek i konkurransegrunnlaget skal tolkes; (betyr den «både – og», eller «enten – eller»).

Prosjektleder, Sverre Ottesen. <i>Foto:  Geir Brekke/Statens vegvesen</i>
Prosjektleder, Sverre Ottesen. Foto:  Geir Brekke/Statens vegvesen

Sverre Ottesen forteller at klagene er blitt gjennomgått både av interne og eksterne jurister, og på det grunnlaget har konkludert med at det mest riktige har vært å avlyse konkurransene.

– På generelt grunnlag ser vi at det er svært krevende å utforme og kvalitetssikre konkurransegrunnlag som er helt «vanntette» mot klager. Vi synes også å se en tendens til at terskelen for å kreve midlertidig forføyning, og få denne type saker prøvd for rettsapparatet er senket.

– Men - dette er en rettighet leverandørene har, og det må vi forholde oss til, sier Ottesen.

Elektroleveransene delt inn i tre anbud

Ofte inngår skilting som en del av en samlet elektroentreprise. Men på dette store vegprosjektet til over 7 milliarder kroner, ville elektroentreprisen alene blitt på over 500 millioner kroner.

Derfor valgte byggherren å dele anskaffelsen i tre kontrakter. Hovedentreprisen på elektroarbeidene (K20) er en ren utførelsesentreprise. Denne gikk nylig til arbeidsfellesskapet Magnus Thunestvedt AS/ABB AS for kontraktsum på 382 millioner kroner. Heller ikke den anskaffelsen gikk smertefritt for seg; Saken måtte to ganger innom Oslo tingrett, før kontrakten kunne signeres i september.

To rene skiltinnkjøp

I tillegg er leveransene av skilt delt inn i to øvrige kontrakter, som er rene varekjøp: K21 som omfatter variable skilt og kjørefeltsignaler, en kontrakt man antar vi kunne havne på rundt 60 – 70 millioner kroner.

Og siste skiltkontrakt K22, som omfatter 144 runde fullgrafiske skilt med innebygget elektronikk. Denne leveransen vant Stavanger-firmaet Roxel AS, en kontrakt på snaue 3 millioner kroner.

– Begrunnelsen for å dele anskaffelsen i 3 ulike kontrakter er i hovedsak at vi selv ønsker tettere kontroll på bl.a. produksjon, funksjonalitet og kvalitet på skilt som leveres i K21 og K22, ved at det er vi selv som står for innkjøpet, enn hva tilfellet kan være dersom dette innkjøpet skjer via en ekstern elektroentreprenør, forklarer vegvesenets prosjekter Sverre Ottesen til veier24.

Lyses snart ut for tredje gang

Vi har spurt flere av de firmaene som har vært involvert i anbudsprosessen rundt skiltanskaffelsen på Svegatjørn – Rådal om en kommentar til Statens vegvesens håndtering av denne saken. Få er villig til å stå frem og si sin mening.

Daglig leder Terje Floor Heggelund i Trafsys sier det slik:

– Jeg ønsker på nåværende tidspunkt ikke å si så mye annet enn at vi har vært innstilt som vinner to ganger, og to ganger har konkurransen blitt avlyst. Det sier vel seg selv hva vi mener.

Prosjektleder Sverre Ottesen forteller at Statens vegvesen regner med at ny utlysing av oppdraget vil vil komme om ca fire uker, og at de regner med å ha kontrakten på plass i løpet av mars/april 2019.

Komplikasjonene med anbudsrunden har tatt vil ikke påvirke ferdigstillelsen av prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal, ifølge prosjektlederen.

LES OGSÅ: Familiekrangel blant Oslos gatelys

LES OGSÅ: Nå er det mulig å holde tettere kontakt med veiskiltene

LES OGSÅ: Sæviktunnelen først i Norge med automatisk varsling av syklister

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.