BRUER

Anbudet avgjort med loddtrekning - Kruse Smith vant gang- og sykkelbru i Trondheim

Noe så uvanlig som loddtrekning måtte til, for å avgjøre hvem som skulle få oppdraget som var lyst ut av Trondheim kommune.

Illustrasjon av Bjørndalen gang-og sykkelbru.
Illustrasjon av Bjørndalen gang-og sykkelbru.
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
21. aug. 2020 - 10:35

I desember 2019 lyste Trondheim kommune ut anbudskonkurransen for en totalentreprise av brua  med fortau på begge sider av Bjørndalen. Estimert totalpris på prosjektet var beregnet til 80 millioner kroner.

Fem entreprenører la inn tilbud på prosjektet.

PEAB ble i juni tildelt kontrakten for bygging av ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Men noen dager senere fikk selskapet beskjed om at det hele skulle avgjøres med loddtrekning.

Lå helt likt i poengscore

Dette skjedde fordi både PEAB Anlegg AS og Kruse Smith Entreprenør AS kom ut med samme totalscore (9,4). Kommunen valgte å se på scoren for tildelingskriteriet som var gitt høyest prosentvis vekt – nemlig pris. Her kom Kruse Smith best ut med en delscore på 4,4, mens PEABs delscore var på 4,6.

Men vedtaket ble påklaget, og Trondheim kommune måtte foreta en ny vurdering av tildelingen. Nå kom de fram til at metoden som var benyttet for å beslutte valg av vinner var i strid med prinsippet om forutberegnelighet, og at den derfor var ulovlig.

Trondheim kommune annullerte derfor den opprinnelige tildelingen, og inviterte PEAB og Kruse Smith til en loddtrekning. En loddtrekning som Kruse Smith vant.

Arbeidet starter opp våren 2021

I dag melder Kruse Smith at de har signert kontrakten med Trondheim kommune på byggingen av den nye gang- og sykkelbrua som skal krysse to lokalveier i Bjørndalen og Dovrebanen.

- Vi ser frem til å gå i gang med dette oppdraget, og vi gleder oss til å kunne bruke våre
erfaringer og kompetanse innen brubygging til å gi myke trafikanter i Trondheim en tryggere transportvei, sier Finn Erik Espegren, avdelingsleder for anlegg og konstruksjon i Kruse Smith.

Arbeidet med prosjektering er allerede i gang, og Kruse Smith har knyttet til seg AFRY som rådgiver i prosessen. Selve brubyggingen starter opp våren 2021.

En lanseringbru

Brua får en total lengde på 180 meter. I tillegg til brua bygges gang- og sykkelveier på begge sider av brua med tilknytning til eksisterende gang- og sykkel nettverk.

- Brua bygges som en lanseringbru. Det innebærer at hele brukonstruksjonen bygges på en side og skyves over mot motsatt side. Denne måten å bygge bru på har vi god erfaring med fra blant annet E39 i Agder. Metoden sikrer at brua kan bygges uten at trafikk under må stanse opp. I tillegg er det tryggere for våre ansatte ved at vi får langt mindre arbeid i
høyden. Våre viktigste prioriteter vil alltid være sikkerhet for ansatte, publikum og miljøet, sier Espegren.
Den nye brua er del av miljøpakken i Trondheim kommune, som kort sagt handler om å bygge ut tilgjengeligheten for syklende, gående og kollektivtrafikk slik at biltrafikken ikke øker med voksende innbyggertall. Den nye brua knytter effektivt sammen bydelene Saupstad og Tiller.

Kostnadene blir på 100 millioner kroner

- I Trondheim ønsker vi at flere skal gå og sykle, og vi har nullvekstmål for biltrafikk. Denne brua håper vi skal bidra til dette. Både Tiller og Saupstad, Kolstad og Huseby er bydeler med mye folk, mange arbeidsplasser, skoler, handel- og servicesentra. Vi har stor tro på at ei bru vil gjøre det mye mer attraktivt å sykle og gå, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Ivar Arne Devik.

Den nye gang- og sykkelbrua skal stå ferdig juni 2022. Prosjektet har en kontraktsramme på 100 millioner kroner.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.