Anbefaler Reinskar kraftverk

  • energi
Kraftverket vil ligge omtrent midt i Sunnfjorddalen og skal utnytte fallet fra Storvatnet, som i dag er regulert med 3,5 meter.

Etter NVEs anbefaling vil Storvatnet bli regulert med ytterligere 6,5 meter.

En utbygging som NVE nå anbefaler vil gi ca. 44 GWh ny kraft med en insallert effekt på 9 MW.

Det tilsvarer forbruket til ca. 2000 husstander.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå