KRAFT

Anbefaler Nye Verma kraftverk

SIER JA: NVE mener at ulempene som følger av denne oppgraderingen er akseptabel i forhold til nytten av økt kraftproduksjon. Illustrasjonsbilde
SIER JA: NVE mener at ulempene som følger av denne oppgraderingen er akseptabel i forhold til nytten av økt kraftproduksjon. Illustrasjonsbilde Bilde: Scanpix
Mona Sprenger
14. jan. 2011 - 11:02

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Rauma Energi AS tillatelse til å bygge Nye Verma kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal, skriver NVE på sine nettsider.

Dette vil gi en produksjonsøkning i Verma kraftverk på om lag 45 GWh, som gir en årlig produksjon på 114 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til om lag 5700 husstander.

Les også: Villaks velter opprustning av vannkraftverk

Nytt kraftverk

Verma kraftverk ligger i Vermåa i Raumavassdraget. Vannstanden i eksisterende inntaksmagasin er søkt hevet med 7,5 meter. Det er også planlagt å bygge et nytt kraftverk med utløp ved samløpet mellom Vermåa og Rauma, om lag 300 meter nedstrøms fra eksisterende kraftverk. Både vannveien og kraftstasjonen er planlagt i fjell.

50 GWh

NVE mener at fordelen med dette tiltaket er at det gir bedre utnyttelse av eksisterende kraftanlegg. En utvidelse vil årlige gi om lag 50 GWh fornybar energi. I tillegg vil en økning av volumet i inntaksmagasinet kunne løse dagens problemer med is i inntaksområdet.

Vernet vassdrag

Argumentene mot en utbygging er hovedsakelig knyttet til verneverdiene i og rundt vassdraget. Utbyggingen vil gripe inn i et vassdrag vernet i Verneplan for vassdrag og et naturreservat vernet etter naturvernloven. I tillegg er Rauma et nasjonalt laksevassdrag med betydelige fiskeinteresser.

Minstevannføring

Det er sett på flere alternativ for å bevare verneverdiene i størst mulig grad. Ved å redusere den omsøkte høyden på inntaksdammen ned til 5 meter samtidig som det pålegges slipp av minstevannføring i Vermefossen, mener NVE å ha funnet en løsning som samlet sett gir et godt resultat.

NVE mener at ulempene som følger av tiltaket er akseptabel i forhold til nytten av økt kraftproduksjon. Olje- og energidepartementet vil stå for den videre saksbehandlingen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.