Anbefaler LNG-skip

Anbefaler LNG-skip
LNG-SKIP: norske Viking Lady kan stå som eksemple på et miljøvennlig skip. Fremdriftsmaskineriet bruker LNG som drivstoff, mens hun har en brenselscelle som hjelpemotor (generator) Bilde: Tore Stensvold

Det er DNVs rapport Greener Shipping in North America sier at overgang til LNG er den billigste og enkleste måten for å konvertere til mer miljøvennlig skipsfart i Nord-Amerika. Rapproten er utarbeidet med bakgrunn i ny og strengere utslippsregler som vi tre i kraft allerede fra august 2012 i såkalte grønne områder (Environmental Control Areas – ECA).

Denne lovgivningen som først vi bli gjeldende innen enkelte områder vil gradvis også gjelder hele kysten i USA og Canada og vil inntreffe med full styrke fra årsskifte 2015 – 2016, noe som vil gi redere et begrenset antall muligheter for sine skip etter denne tiden. I USA er det kun amerikanskregistrerte og amerikansk bygde skip som kan gå innenriksfart

Store reduksjoner

Sjef for DNVs shippingvirksomhet i USA, Kenneth Vareide sier at et framdriftsmaskineri med lang vil koste rundt 20 millioner kroner ekstra i anskaffelse for en skipsreder, mens med dagens priser på gass og LNG, vil han spare rundt 24 millioner kroner dersom skipet blir utrustet med scrubbere for å vaske CO 2 eller 70 millioner kroner dersom rederen velger å gå for lavsvovelolje.

– Utslippene av NO x vil reduseres med 85 – 90 prosent, mens SO x utklipp vil fjernes, og CO 2 utslippene vil være 15 – 20 prosent lavere, sier Vareide.

Økt interesse

DNV´s rapport er den første som dekker effektene av de nye utslippskragen som kommer i Nord-Amerika sammen med en anbefaling om hvilke tiltak som må settes inn for å kunne svare på utfordringene.

– LNG er særdeles attraktivt for fartøye som går i faste ruter. LNG skulle passe bra for ferjer, offshorefartøyer og for taubåter. I tillegg er det meste av innenlandsfarten i Nord-Amerika bundet til faster ruter og vi har vært i kontakt med flere som ønsker å se nærmere på bruk av LNG, sier Kenneth Vareide.

Sikkert drivstoff

MF Glutra var den første norske ferja som fikk LNG drift. Glutra trafikkerer trafikken mellom Hollingholmen og Aure (Gossen). Siden har flere norske ferjesamband ferjer med LNG – drift, også flere forsyningsskip har denne typen drift i Norge. LNG-skip bruker LNG som drivstoff.

En fordel med LNG-drift er at skipene ikke har bunkersolje og således er langt mer miljøvennlige en skip med tradisjonelle drivstoff. LNG er metan og lettere en luft, samtidig er tankene langt mer solide, selv om LNG er lagret under atmosfærisk trykk.

Les mer om: