ELBIL

Amerikanske myndigheter åpner etterforskning av Tesla etter mange klager på hjuloppheng

Statens vegvesen ser også på en slik klage.

Klager på hjuloppheng på Tesla-modeller har ført til tilbakekalling i Kina, etterforskning i USA, og også en undersøkelse i Norge.
Klager på hjuloppheng på Tesla-modeller har ført til tilbakekalling i Kina, etterforskning i USA, og også en undersøkelse i Norge. Foto: Tesla Motors
Marius ValleMarius ValleJournalist
5. des. 2020 - 05:15

Amerikanske National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, har åpnet en etterforskning av Tesla etter at bilprodusenten er pålagt en tilbakekalling av biler i Kina.

Også i Norge ser Statens vegvesen på en mulig feil på en Tesla-modell.

De aktuelle kinesiskregistrerte bilene som startet det hele er Model S og Model X bygget mellom 2013 og 2018, som har hatt problemer med hjuloppheng. Nær 50.000 biler skal være omfattet av tilbakekallingen kinesiske myndigheter har pålagt Tesla å gjennomføre.

Den kinesiske statsadministrasjonen for markedsregulering (SAMR) har hevdet at stag på begge sider foran og bak må byttes ut, og at det skal gjøres uten kostnad for eierne.

Skylder på røff kjøring

Tesla har på sin side ikke motsatt seg tilbakekallingen. De hevder likevel at det ikke er noen iboende svakhet i opphenget, men heller at det er førernes røffe behandling av bilene som er årsaken til problemene.

De har sågar hevdet at det er unikt for Kina at biler får særlig hard behandling, og at det er å forvente at deler som belastes for hardt vil ryke umiddelbart eller over tid.

Selv om tilbakekallingen kun gjelder Kina, så er alle Tesla Model X og S bygget ved samme fabrikk, i Fremont i California. Om det er SAMR som har rett, betyr det i tilfelle at det er slike biler på veiene verden rundt som har problemer med stag i hjulopphenget.

Amerikanske myndigheter setter i gang undersøkelse

Dette fanger naturlig nok interessen til andre veimyndigheter. I en uttalelse til CNBC sa NHTSA i USA at de var oppmerksomme på tilbakekallingen i Kina, men at de ikke hadde mottatt klager relatert til det samme i USA. De ville imidlertid følge saken.

Og nå har de altså formelt plukket opp saken. Det ble nylig åpnet en etterforskning som omfatter nærmere 115.000 biler i USA (PDF). 

Etterforskningen gjelder ikke nøyaktig det samme som den kinesiske tilbakekallingen. Her er det snakk om en skive i forbindelse med et kuleledd i fremre oppheng som kan ryke, noe som kan gi kontakt mellom hjulet og hjulbuen.

Etterforskningen er åpnet etter at NHTSA har mottatt 43 klager på feil på denne delen på høyre eller venstre side. Bilene klagene gjelder er Model S bygget mellom 2015 og 2017 og Model X bygget mellom 2016 og 2017.

32 av disse klagene skal gjelde feil som oppsto i lav hastighet. 11 skal ha oppstått under kjøring i hastigheter over 16 kilometer i timen. Fire av tilfellene skal ha oppstått under kjøring på motorvei.

Elon Musk under besøk i Oslo i 2016.
Les også

Teslas billige bil skal bygges i Tyskland

Feil har dukket opp over lengre periode

Dette er ikke klager som har dukket opp etter at den kinesiske tilbakekallingen ble kjent. 34 av klagene skal ha blitt mottatt av NHTSA i løpet av de siste to årene, og tre av tilfellene hvor problemer oppsto under kjøring på motorvei skal ha skjedd de siste tre månedene.

At det er åpnet etterforskning betyr ikke at det er avgjort at det er svakheter ved den aktuelle delen. 

Men det kan bety at også europeiske veimyndigheter fatter interesse for det samme temaet. Særlig om det meldes inn tilsvarende avvik på bilene her.

I Europa er det de ulike landenes kjøretøymyndigheter som har markedstilsyn for biler, og som har ansvaret for å gjøre tilsyn med kjøretøy. I de tilfeller hvor det oppdages produktavvik vil det kunne bli iverksatt eventuelle undersøkelser derav vurdere vedtak og fatte beslutninger om eventuelle tiltak. I Norge er det Statens vegvesen som utfører tilsyn med kjøretøy og utstyr til kjøretøy.

Statens vegvesen har ansvaret i Norge

Tor Ove Sætren, overingeniør i Statens vegvesen, forklarer at det er fabrikant og importør som er hovedansvarlig for produktene som er på markedet. I en situasjon der det er aktuelt med tilbakekallinger av biler, er Statens vegvesens behjelpelig med å gi produsenten en oversikt over hvem som eier de aktuelle bilene i Norge.

Dette for at fabrikanten kan få utført produktmodifisering uten kostnader for bileier og således ivareta trafikksikkerheten, forklarer Sætren.

Som en del av tilsynsarbeidet melder vegvesenet inn produktavvik på kjøretøy og utstyr til kjøretøy til EU-systemet RAPEX. Dette er en database hvor ulike myndigheter i Europa melder inn farlige produkter, slik at aktuelle myndigheter i Europa kan sette i gang nødvendige tiltak, som for eksempel å pålegge at et produkt fjernes fra markedet eller tilbakekalles.

Tesla Model X. <i>Foto:  Marius Valle</i>
Tesla Model X. Foto:  Marius Valle

I ytterste konsekvens kan Statens vegvesen innføre bruksforbud på biler med alvorlig feil. Ofte er det bilprodusenten eller importør som tar initiativet overfor Statens vegvesen, og Sætren sier at det er meget sjelden at bruksforbud blir vurdert i de tilfeller hvor det oppdages feil eller produktavvik. 

Når det gjelder hva som foregår i andre markeder som Kina og USA forholder Statens vegvesen til de reaksjoner som europeiske myndigheter eventuelt iverksetter. Oppdages det alvorlige produktavvik blir det innhentet informasjon om avviket hvor også importør involveres og hvor de må legge frem en plan for utbedring av avviket.

Et avvik blir videre vurdert å sende til andre lands myndigheter gjennom RAPEX-systemet. Så det er ingen automatikk i at de vil undersøke om det er problemer med hjulopphenget på Model S og X i Norge.

Les også

Iverksetter en rekke tiltak etter at Tretten bru kollapset

Undersøker klage på en Model S

Sætren bekrefter at det er mottatt bekymringsmelding om produktavvik fra kunder om en svikt i hjulopphenget på Tesla Model S. 

Videre fremgangsmåte er da å vurdere produktavviket og farepotensialet og sammen med importør eller fabrikant å eventuelt iverksette en tilbakekalling om dette er nødvendig.

– Når det er sagt må det tilføyes at det regelmessig kommer inne melding om produktavvik på alle bilmerker over tid. Det er i seg selv ikke en grunn til å sette i gang en omfattende undersøkelse av alle bilene på markedet, men vegvesenet vil forsøke å danne seg et bilde av situasjonen på Tesla-kjøretøy, sier Sætren.

At denne bilmodellen etterforskes etter mange meldinger om lignende feil i USA og er tilbakekalt i Kina, vil være en del av dette bildet.

Men i skrivende stund har vegvesenet ingen indikasjon på at det er snakk om en omfattende svakhet på Tesla-kjøretøyene av aktuell modell.

Alder og bruk kan være årsak

Det er for eksempel viktig å avklare alderen på kjøretøyet, hvor langt det har kjørt, hvordan kjøretøyet har vært brukt. Er det for eksempel snakk om en nesten ny bil vil det naturligvis være mer aktuelt å undersøke nærmere enn om det er en bil som er mange år gammel og har gått veldig langt.

Vegvesenet vil også undersøke om det har kommet bekymringsmeldinger om samme avvik tidligere, og om det er meldt inn i RAPEX-systemet. 

Hvor alvorlig en slik hendelse er i det store bildet avhenger av farepotensialet og hvor mange avvik som er registrert. Mange bekymringsmeldinger kan være en indikasjon på at det er en alvorlig feil, og da behandles det som en hastesak.

– Fabrikantene er også interessert i å utbedre produktavvikene. Om det viser seg at det er en svakhet så er det en alvorlig sak. Det tar vi seriøst, sier Sætren.

Kan pålegge utbedring

Avdekkes en alvorlig feil kan det i ytterste konsekvens bli snakk om en begjæring av kjøretøyet til avviket er utbedret. Den normale prosedyren er at produsent eller importør iverksetter en tilbakekallingsaksjon, og får informasjon om hvem som eier bilene av Statens vegvesen.

Slike pålegg om utbedring er ikke hverdagskost. Et eksempel er problemene med airbagsystemer fra Takata, hvor 100 millioner biler verden over måtte tilbakekalles på grunn av feil på systemet.

Det går mange Tesla-modeller i Norge, noe som gir Statens vegvesen et spesielt ansvar for å følge opp bilene.  <i>Foto:  Mathias Klingenberg</i>
Det går mange Tesla-modeller i Norge, noe som gir Statens vegvesen et spesielt ansvar for å følge opp bilene.  Foto:  Mathias Klingenberg

Mange kjøretøy er fortsatt i det norske markedet med denne type feil til tross for at produsenten har iverksatt tilbakekalling, men hvor bileier ikke møter opp for utbedring uten omkostninger for bileier. Også her vurderes det tiltak fra Statens vegvesen, forklarer Sætren.

Når det gjelder Tesla spesifikt, sier Sætren at dette bilmerket er noe spesielt da det relativt sett er flere elbiler i Norge enn noe annet land i Europa. Det er trolig ingen andre markeder i Europa med en større andel Tesla-modeller på veiene, så Statens vegvesen har et stort ansvar for å følge opp og rapportere inn produktavvik på aktuelle modeller.

Sætren sier at amerikanske bilprodusenter som regel tar bekymringsmeldinger alvorlig, og at vegvesenet har god kommunikasjon med både importører og fabrikanter. Vegvesenet har god erfaring med måten disse håndterer produktavvik, sier han

Tesla: God kommunikasjon med vegvesenet

Vi spurte Tesla om norske eiere har grunn til å bekymre seg for svikt i hjuloppheng, om de opplever feil og slitasje på grunn av røff bruk i Norge, og hvilke ekstra undersøkelser de eventuelt har gjort på eget initiativ etter tilbakekallingene i Kina og etterforskningen fra NHTSA.

Tesla Norways kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland svarer i en e-post:

– Tesla setter sikkerheten først i alt vi gjør. Av hensyn til de formelle prosessene som foregår i andre markeder, kan vi ikke uttale oss om sakene du viser til i Kina og USA, utover det som fremgår av offisiell kommunikasjon. Vi opplever dialogen med Statens vegvesen i Norge som konstruktiv og god, og vil naturligvis besvare en eventuell henvendelse fra dem i sakens anledning.

Les også

Mener tilsvarende brukollaps kan skje igjen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.