Aluminiumsverket var nær nedlegging. Tar i bruk ny teknologi og dobler produksjonen

Mer enn 90 fagfolk får ny jobb.

Aluminiumsverket var nær nedlegging. Tar i bruk ny teknologi og dobler produksjonen
Kalde ovner: De 200 ovnene i denne hallen har vært kalde i snart ett år, men Kenneth Blom, som er leder av oppstartorganisasjonen ser fram til full drift neste år. Foto: Thomas Førde

Husnes: Hele bygda gleder seg over det som skjer på Husnes i Kvinnherad kommune. Hydro har vedtatt å bruke 1,4 milliarder kroner på oppgradering, modernisering og igangsetting av aluminiumsproduksjonen i den 1,1 kilometer lange elektrolysehallen som har stått tom og kald i snart ti år.