I OPPLØSNING: Ingen tvil om at dette riksveiskiltet er modent for utskiftning. Nå kritiserer Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet for ikke å øremerke midler til dette arbeidet. (Bilde: Truls Tunmo)

– Altfor dårlige trafikkskilt

  • Bygg

Trafikkskiltene er i stor grad falmete og slitte. De reflekterer billys dårlig og er dermed vanskelige å lese.

– Det viktigste er at tilstanden på trafikkskiltene er slik at de fungerer godt både i dagslys og i mørke. På hovedveiene våre er standarden på trafikkskiltene rimelig god. Men ellers på riksveinettet og fylkesveinettet finnes mange eksempler på alt for dårlig skiltkvalitet, sier senioringeniør i Vegdirektoratet, Bjørn Skaar til Teknisk Ukeblad.

Må øremerke midler På riksveiene og fylkesveiene er skiltkvaliteten mange stedet altfor dårlig, sier senioringeniør Bjørn Skaar i Vegdirektoratet.

Må øremerke midler

Han mener at Statens vegvesen har latt det gå for mange år uten å skifte ut trafikkskilt langs disse veiene.

– Det er grunn til å fokusere på dette arbeidet som har vært forsømt i lang tid. Men da er det nødvendig at det blir øremerket midler til skiltfornyelse for å få en god nok teknisk standard. Deretter må arbeidet prioriteres på lik linje med andre prioriterte oppgaver innenfor drift- og vedlikehold av veinettet, sier Skaar.

Innrømmer sommel

Samferdselsminister Navarsete sier imidlertid at det ikke vil bli bevilget egne midler til å skifte ut slitte trafikkskilt.

Hun påpeker at dette må dekkes inn under det ordinære driftsbudsjettet.

– Fra neste år vil det ikke bli bevilget egne midler til dette arbeidet, sier samferdselsministeren i et skriftlig svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Frp-politikeren har spurt Navarsete om hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å sikre en nødvendig og hurtigere utskiftning av skiltparken.

– Jeg er kjent med at skiltparken dessverre ikke har blitt fornyet i den takt som kunne ha vært ønskelig, og at det derfor stedvis står skilt som ikke holder ønsket standard, svarer blant annet Navarsete.

– Navarsete har tåkesyn

Hoksrud, som er medlem i Transportkomiteen på Stortinget, mener at statsråden viser at hun ikke legger nok vekt på trafikksikkerhet.

– Hun viser en håpløs holdning når Vegdirektoratet sier at skiltfornyelse er nødvendig. Det kan virke som om hun har tåkesyn. En tilleggsbevilgning for å fornye trafikkskiltene må til. Det er det minste man kan forlange av en samferdselsminister som sier hun er opptatt av trafikksikkerhet, sier Hoksrud.

VIKTIG: ¿ Det er viktig å skifte ut trafikkskilt der hvor vi kan påvise at gamle skilt går ut over trafikksikkerheten, sier administrerende direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg.
– Overkommelig kostnad VIKTIG: Administrerende direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk mener kostnaden er overkommelig. Truls Tunmo

– Overkommelig kostnad

Også organisasjonen Trygg Trafikk reagerer på at trafikkskiltene har for dårlig standard.

– Der hvor vi kan påvise at dette går ut over trafikksikkerheten, er det viktig å skifte ut skiltene. Dette er antagelig også en overkommelig kostnad. Og generelt vil jeg si at det er viktig at trafikkforskrifter og lover skal følges, sier administrerende direktør, Kari Sandberg.