Alternativer for elsertifikater kommer

(Bilde: Trond Isaksen for Statnett)
GRØNN GARANTI: All kraft Troms kraft kjøper inn skal være fra fornybare energikilder. (Bilde: Hydro)
Det er tre alternativer for å stimulere til økt satsing på fornybar energi. (Bilde: Statkraft)
Redningen: Fornybar energi som vindkraft kan dekke store deler av behovet for kraft i Midt-Norge. (Bilde: Statkraft)
Det står mellom tre alternativ, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa. (Bilde: Senterpartiet)
Snart klar: Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen legger snart fram planene. (Bilde: Regjeringen)
  • energi

Løfter er til for å holdes.

Da regjeringa forkastet planene om et svensk-norsk samarbeid med grønne elsertifikater, lovte olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) at det skulle legges fram en ny, og mye bedre løsning.

Om kort tid legges planene fram.

Pokerfjes

Olje- og energidepartementet holder imidlertid kortene tett til brystet foreløpig.

– Planene lanseres ganske snart, men jeg vil ikke gå inn på detaljer omkring hva de vil innebære, sier informasjonssjef i Olje- og energidepartementet, Sissel Edvardsen.Tre alternativ

Det skal stå mellom tre alternativ.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, sier til Suldalsposten at det har vært en krevende prosess å finne alternativ. Men hun lover at det straks blir en ordning.

– I løpet av noen få uker vil Enoksen legge fram tre nye forslag for Stortinget, bedyrer Kleppa.

Fornybart

Hun røper at den første ordningen skal være en egen nasjonal løsning som skal stimulere til større produksjon av fornybar energi. Den andre er større tilskudd til Enova, altså en utvidelse av dagens ordning.

- Det siste alternativet vil gi en garantert minstepris, som er over markedspris, for de nyetablerte kraftprodusentene, seier Kleppa.

Hun går ikke nærmer inn på hva nasjonal løsning som skal stimulere til større produksjon av fornybar energi, skal innebære.

Lang tid

Kleppa medgir at prosessen med å bedre kårene for produksjon av fornybar energi har tatt irriterende lang tid.

Hun forteller også at tid og tanker stort sett har vært på nordområdene i det siste.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå