Alternativ til støyskjermer

  • nyheter_bygg

Stadig flere mennesker bor eller jobber nær sterkt trafikkerte veier. Støy er en forurensningskilde som har fått altfor liten oppmerksomhet. I dag løses ofte problemet med støyskjermer eller støyvoller. I

høst starter arbeidet med et EU-finansiert forskningsprosjekt om trafikkstøy. Noe av hensikten med prosjektet er å finne alternativer til de tradisjonelle støyskjermene.

Skanska i Sverige deltar som eneste veientreprenør i prosjektet med ansvar for blant annet å utvikle støydempende veidekker.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå