IKT

Alternativ ADSL-leverandør

De har nylig inngått en avtale med BaneTele på regionale bredbåndssamband

Avtalen innebærer at BaneTele sikrer NextGenTel betydelig kapasitet i sin satsing som tele- og bredbåndsoperatør i det norske markedet. BaneTele og NextGenTel vil også vurdere de synergier som befinner seg i de to selskapene fremtidige planer.

Mellom en rekke byer og steder i Sør-Norge har nå NextGenTel valgt å basere høyhastighetssamband på BaneTeles fiberoptiske nett. – BaneTele ble valgt på grunn av en tilfredsstillende kombinasjon av leveringsdyktighet, driftsstabilitet og konkurransedyktige vilkår, uttaler administrerende direktør Olav Stokke i NextGenTel. (fh)

Les mer om: