Alta tar opp kampen mot Kina – vil hente milliardomsetning hjem

Andelen belegningsstein importert fra Kina har økt kraftig de senere årene. Nå allierer Altaskifer seg med Sintef for å øke bruken av norsk stein.

Alta tar opp kampen mot Kina – vil hente milliardomsetning hjem
Altaskifer investerte i mer effektiv og automatisert produksjon og økte antall kvadratmeter produsert skifer per årsverk. Foto: Olav Olsen, Aftenposten

Kvaliteten på norsk skifer er høyere enn mange er klar over. Nå skal skiferprodusenten sammen med forskere fra Sintef Community dokumentere dette bedre, og også lage veiledere for arkitekter og rådgivere.