TUMENER

Alt UTE for Altinn

Altinns systemsvikt går nå på personvernet løs. Da er skandalen fullkommen. Nå må det ryddes opp, skriver ansvarlig redaktør Tormod Haugstad.

Tormod Haugstad
21. mars 2012 - 10:40

http://tumigrer.tu.no:8080/migrator/ws/publication/www.tu.no/resource/binary/145980Tirsdag skjedde det igjen. Skattebetalerne kom ikke inn på Altinn. For et år siden gikk det to døgn før den nye løsningen med en prislapp på en milliard fungerte igjen. Næringsministeren forlangte gransking.

Tirsdag kveld ble skandalen fullkommen da skattebetalerne kom inni systemet, men fikk opp personopplysninger for helt andre personer. Da er det ikke bare systemsvikt, men også en fare for personvernet.

Les også: Altinn-trøbbel med kritisk komponent

Nå må næringsminister Trond Giske gripe inn og sørge for at Altinn får de nødvendige ressurser til å rydde opp i alle. Vi kan ikke leve med en offentlig it-plattform som skattebetalerene ikke stoler på.

Etter skandalen i fjor fikk Det Norske Veritas (DNV) i oppgave å granske Altinn. Allerede i fjor sommer forelå en rapport som ble hemmeligstemplet.

Teknisk Ukeblad kunne nylig avsløre hovedinnholdet i den tekniske rapporten. Her heter det at det gjenstår en del «for at Altinn II-løsningen skal fremstå som robust og klar for drift og videreutvikling».

Les mer: Altinn avsløres i hemmelig rapport

Det kommer også frem at testmetodene ikke har vært gode nok og at det er en risiko for at løsningen ikke kan bygges ut til å takle tjeneste- og trafikk­økningen.

Regjeringens ambisjon er at Norge skal bli best i verden på dette området. Og Altinn II er flagg­skipet, i form av en teknologisk plattform for utvikling av
digitale tjenester og samarbeid mellom offentlige etater og næringslivet.

Lenge har Altinn gitt inntrykk av å være en suksesshistorie. Analyser viser prognoser på gevinster for milliarder av kroner for både stat, kommune og næringsliv.

Utenlandske myndigheter kommer for å lære hvordan jobben skal gjøres. Og det er ikke uten grunn. Til daglig fungerer plattformen som den skal. Stadig flere tjenester kjøres på det Microsoftbaserte systemet. Og i all hovedsak får næringslivet levert sine oppgaver uten problemer med nedetid og kø.

Men Altinn er bare i startfasen. Når køene begynner å melde seg ved en trafikktopp på noen hundre tusen som skal sjekke selvangivelsen, gir det en pekepinn på hvor sårbart systemet er. Sårbarheten i form av ressurser viser seg også når etater står i kø for å få utviklet nye tjenester fordi Altinn-staben i hovedsak må bruke arbeidstiden på å rette feil.

De neste årene skal mange og store tjenester inn på plattformen. Blant annet skal tjenesten E-dialog gjøre det mulig å kommunisere på tvers av etater og ut mot privat sektor.

Den tekniske rapporten sår tvil om systemet er bygget for å kunne takle de store oppgavene. DNV gir faktisk sterke signaler om at hele løsningen bør tilbake på tegnebordet. Altinns egen it-arkitekt har offentlig uttalt at man må vurdere parallelle løsninger på grunn av kapasiteten. Og denne advarselen ble til fulle bekreftet tirsdag kveld da hele portalen måtte stenges på ubestemt tid.

Ledelsen i Altinn må ta en real porsjon selvkritikk for at man kjørte i gang det nye systemet før det var ferdig bygget. Og kapasitetsproblemene blir nok en langvarig diskusjon mellom eier og leverandørene Accenture og Basefarm.

Ergrelsen over kødannelsen tirsdag tyder på at nordmenn er blitt vant til Altinn.

Det viktigste nå er at Trond Giske tar DNV-rapporten på alvor og sørger for en strategi og finansiering som oppfyller ambisjonen om å være verdens beste offentlige it-plattform.

Men sikkerhetssvikten har gitt portalen et så alvorlig omdømmeproblem at det vil ta lang tid før brukerne tør å stole på Altinn.