INNSIKTIT

Alt over IP - IP over alt

JA TAKK, BEGGE DELERDen nye iPhone-modellen fra Linksys er både en trådløs fasttelefon og et Skypeterminal som ikke trenger PC for å virke.
JA TAKK, BEGGE DELERDen nye iPhone-modellen fra Linksys er både en trådløs fasttelefon og et Skypeterminal som ikke trenger PC for å virke.

WLAN

Når telefonien blir IP-basert, vil også WLAN bli en meget god plattform for mobiltelefoner. Slike tjenester finnes allerede og er selvfølgelig en trussel mot mobilselskapenes inntektsmodell.

Flere selskaper tilbyr denne tjenesten slik at samtalen rutes over WLAN-sambandet i telefonen når den brukes i en trådløs sone. De fleste mobilsamtaler skjer allerede hjemmefra eller fra jobben hvor det ofte er WLAN-dekning.

Mobilbransjen arbeider med sin egen standard på dette området som kalles UMA (Unlicensed Mobile Access). Håndsettleverandørene ser frem til å selge nye telefoner med UMA, men operatørene er neppe like glade fordi dette forutsetter at de tilbyr mye lavere priser.

Utfordringen er her som ellers når telefonen flyttes fra en fasestasjon til en annen å holde forbindelsen oppe. Når den samtidig skal bytte radioteknologi, blir utfordringen enda større.

IMS

IMS (IP Multimedia Subsystem) er en viktig bærebjelke i den nye IP-baserte televerdenen.

Denne standarden oppsto i mobilverdenen som en måte for å levere IP-trafikk til brukerne som benyttet GPRS. Siden er IMS-standarden blitt omfavnet av alle de store teleoperatørene, og alt tyder på at dette blir den nye store digitale motorveien som skal overta for de gamle telenettene enten det er fastnettet eller mobilnettet.

Likevel er det ikke snakk om å innkalle en kortesje av gravemaskiner. Dette er først og fremst en ny standard som vil gå i de gamle kablene enten de er kobber- eller fiberbaserte.

IMS er en fleksibel standard som vil danne grunnlaget for en rekke nye tjenester som vil gjøre IP-telefoni svært attraktivt for næringslivet.

SIP

SIP (Session Initiation Protocol) er en viktig protokoll for at den nye IP-baserte telefonihverdagen skal virke som vi er vant til.

Når det skal ringes til en IP-telefon, er det egentlig en IP-adresse som ringes opp.

SIP er en åpen standard som er svaret på disse utfordringene. Den kan oversette et telefonnummer, eller for den saks skyld hvilken som helst adresse-betegnelse, til en IP-adresse.

SIP er en ende-til-ende protokoll som er tilgjengelig for alle som vil levere løsninger og som håndterer slike internettutfordringer som dynamiske IP-adresser og brannmurer.

Telenors IP-telefoniløsning bruker SIP.

Så enkelt og så billig: Knus telemonopolene. Ring over internett med IP-telefoni.

IP-telefoni har riktig nok ikke tatt fullstendig av ennå, av flere grunner. ( Les mer om det her.)

I gamle dager var alt veldig enkelt. Teleselskapene var nasjonale, og det var ikke mange som satt rundt bordet da de diskuterte hvordan de skulle organisere teknologien for å kunne overføre telefonsamtaler mellom landene.

Proprietær

Det var den internasjonale teleunionen som bestemte.

I den nye åpne televerdenen trengs det standarder, men åpenheten gjør det mulig å vinne frem med en rekke innovative, men proprietære løsninger. Den meste kjente er Skype som har fått et enormt antall brukere. Gratis telefoni er et hardtslående argument.Over IP

Alt over IP – IP over alt er mottoet for den nye digitale verden.

Alt som før gikk i ulike nett og med ulike protokoller konvergerer sammen til IP i samme nettverk. Da datakommunikasjon begynte å bli utbredt hjemme hos folk for rundt 15 år siden, var det motsatt.

For seint

Da var det bare én analog telefonlinje inn i husene, og løsningen ble modemer som formidlet akustiske signaler på telefonlinjen. Så kom ISDN, som var et slags forsøk på å kjøre flere digitale tjenester på den gamle telefonlinjen.

For lite for sent, vil nok mange si om ISDN, og ADSL fikk en rask utbredelse for alle som ville ha bredbånd hjemme.

Med ADSL fikk mange mer kapasitet enn de hadde behov for samtidig som de hadde to forbindelser inn og ut av huset – en telefonlinje og en datalinje. Hvorfor betale for to linjer når talen lett kunne formidles på datalinjen?VoIP

VoIP – Voice over IP, eller IP-telefoni, som vi helst kaller det i Norge, er teknologi som flytter telefonien over på datalinjen.

Hovedpoenget er selvfølgelig at det skal bli billigere, men det er også en trussel for de tradisjonelle teleselskapene. Tellerskritt i fast- og mobilnettet og SMS er melkekuer med store jur.

Datapakker

Med IP-telefoni flyter tale inn og ut av huset som datapakker, akkurat som e-post, websider, nettradio og TV og alle de andre digitale tjenestene på nettet.

Brukerne betaler en sum for å bruke den nye IP-taletjenesten, men det er mindre enn ved tradisjonell telefoni.

I tillegg koster det oftest noe for tellerskritt, men begge kostnadselementene er under press fra rene gratistjenester som stadig blir bedre.

Inntektsmodell

Spørsmålet som bekymrer telebransjen er derfor hvordan de skal få inntekter i fremtiden når datatrafikken ikke koster noe annet enn tilknytningsavgiften. Og det er jo ikke en gang sikkert at det er de som får denne heller.

Men selv om forbrukerne ikke betaler for datastrømmen, må de betale for telefonitjenesten for at det skal gå an å ringe akkurat som før.

Teleselskapene tar seg betalt for å rute samtalene dit de skal. Alternativet for forbrukerne er å bruke proprietære tjenester som Skype og MSN, men da kan de ikke like lett ringe på den vanlige måten ved å slå et telefonnummer.Like bra?

Ikke alle IP-telefonitjenester har samme talekvalitet som folk er vant til i fastnettet hele tiden.

Spesielt hvis løsningen de bruker ikke har QoS (Quality og Service) som kan garantere at en viss bitrate allokeres til tjenesten hvis linjen belastes av f. eks. filnedlastning. Likevel er mange vant til talekvaliteten på mobiltelefon og reagerer ikke på det.

De tradisjonelle teleoperatørene har vært og er gode på kvalitet. Brukerne får den summetonen de forventer. Om alle de nye lavpris IP-telefonileverandørene har like god tjenestekvalitet, er et åpent spørsmål, men det forutsetter i det minste at de har en teknisk plattform med god redundans.Helt gratis

Bortsett fra prisen på nettilknytningen, koster det ingen ting å bruke tjenester som Skype og MSN. Spesielt Skype er en hodepine for de tradisjonelle teleselskapene fordi de tilbyr seg å rute samtaler som går over internett inn og ut av telenettene.

Det gjør de ved å tilby salg av kreditter som folk kan bruke til f. eks å ringe ut i telenettet i et land langt borte. Samtalen vil derfor bare belastes lokaltakst i landet pluss et lite påslag.

De voldsomme påslagene som teleselskapene har på utenlands mobiltrafikk når de roamer på hverandres nett, gjør alternativer svært attraktivt.

På mobilsiden utfordrer tjenester som MSN Messenger melkekua SMS. Telenor tilbyr allerede denne tjenesten i dag som tekst, men det er ingen ting i veien for at hele spekteret av MSN-tjenester inklusive IP-telefoni kan tas i bruk.

Mange bedrifter er lite glad i løsninger som Skype fordi de ikke har høy nok sikkerhet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.