Alstom-overskridelse på Mongstad

Staten beskylder Alstom for mangelfull prosjekthåndtering og produktivitet på TCM Mongstad.

Alstom-overskridelse på Mongstad

Teknologisenteret på Mongstad (TCM), som nylig ble åpnet, ligger nå an til å koste 5859 millioner kroner, går det fram av revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag.

Kostnadsestimatet, som er fra februar, viser dermed en økning på 85 millioner kroner sammenlignet med estimatet som ble laget et halvt år i forveien.

Statens andel på 75,12 prosent blir dermed om lag 4 401 millioner kroner, en økning på om lag 64 millioner kroner.

Les også: Advarer mot ensidig klimasatsing

Mangelfull håndtering

Av økningen skyldes 81 millioner kroner “mangelfull prosjekthåndtering og produktivitet fra Alstom”, ifølge budsjettdokumentet.

Utover dette er det også forventet en kostnadsøkning på 50 millioner kroner til modifikasjoner på Alstoms anlegg, hvorav statens andel er om lag 37 millioner.

Innsikt: Slik fungerer månelandingen

Grensen nådd

I den opprinnelige kontrakten er det avtalt en 80/20 kostnadsdeling mellom TCM DA og Alstom. Men denne kostnadsdelingen opphører ved en øvre beløpsgrense som nå er nådd.

Det er imidlertid inngått en avtale med Alstom om at kostnadsdelingen videreføres dersom det åpnes for en modifikasjon som vil forbedre anleggets fangstprosess. 

Alstom har ennå ikke kommet i gang med testingen på Mongstad, men det skal ifølge TCM skje "i løpet av sommeren".

Det har ikke lyktes Teknisk Ukeblad å få kommentar fra Alstom til saken.

Økte driftskostnader

I det reviderte budsjettet går det også fram at statens andel av driftskostnadene på TCM vil øke med 60 millioner kroner i forhold til det som ble lagt til grunn i saldert budsjett.

"Dette skyldes blant annet økt behov for bemanning, høyere lønnskostnader og innkjøp av eksterne tjenester. Gassnova jobber med å identifisere muligheter for å redusere driftskostnadene for TCM", heter det i dokumentet.

Les mer om Aker og Alstoms testing på Mongstad her.

Les også:

– Vi er villig til å ta en høyere teknologirisiko på Mongstad

CO2-renseanlegget kan bli stående uten CO2

– Mer testing av CO2-fangst er bortkastet

TU mener: Mongstad bør bli forskningssenter

Testsenteret på Mongstad åpnet 

Les mer om: