SAMFERDSEL

Allerede neste år starter de testing av selvkjørende kjøretøy på tvers av grensene

Samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige og Finland.

Fra og med januar neste år skal Norge, Sverige og Finland sammen teste autonome og sammenkoblede kjøretøy langs E8.
Fra og med januar neste år skal Norge, Sverige og Finland sammen teste autonome og sammenkoblede kjøretøy langs E8. Bilde: Aas, Erlend

Fredag undertegnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en felleserklæring om testing av selvkjørende kjøretøy sammen med samferdselsministre fra Sverige og Finland.

Samarbeidet går ut på testing av tunge kjøretøy på E8. 

– Autonome og sammenkoblede kjøretøy kan gi oss bedre trafikksikkerhet, bedre utnyttelse av veien og reduserte transportkostnader, sier ministeren i en pressemelding på Samferdselsdepartementets hjemmesider. 

Oppstart i 2018

E8 er en svært viktig vei for transport av fisk mellom Norge og Finland.

To trailere som kjører mellom Norge og Finland har fått montert sensorer som måler friksjon på veien.
To trailere som kjører mellom Norge og Finland har fått montert sensorer som måler friksjon på veien. Foto: Statens Vegvesen

Og allerede i januar 2018 er planene at testingen av de autonome kjøretøyene skal settes i gang langs den internasjonale veien. 

– Med grensekryssende person- og godstransport er det både naturlig og nødvendig å teste denne type teknologi sammen med andre land. Ikke minst nabolandene våre Sverige og Finland, som er de to nordiske landene Norge har felles veier med, sier Solvik-Olsen. 

Uprøvde løsninger 

Det er finske myndigheter som tok initiativet til veisamarbeidet.

Det finnes mange ulike grader av intelligente transportsystemer, og flere er allerede tatt i bruk  i og rundt byer her i landet. Målet på E8 er å teste ut de mer uprøvde løsningene.

Siden veien både er smal, med utfordrende kurvatur og svært utfordrende værforhold mener Samferdselsdepartementet den egner seg svært godt som teststrekning.

Veien vil i tiden fremover utstyres med all teknologien som trengs for å kunne komme i gang med testingen allerede i januar.