NETTARKIV

Alle vil ha bioteknologi

PER-CHRISTIAN ENDSJØ

er teknologiutsending i Singapore

per.christian.endsjo@ntc.no

@brd1:Industripolitikere i alle velrenommerte land ønsker å bygge opp bioteknologiske sentra og industri. Det er åpenbart at bare noen få vil lykkes i å etablere en internasjonalt sterk bioteknologisk næringsklynge. I Asia konkurrerer Kina, Taiwan, Filippinene, Hongkong, Japan og Singapore. Er det sannsynlig at Singapore vil klare seg i denne konkurransen?

USAs handelsdepartement sendte nylig ut en rapport som anbefalte amerikanske selskaper med interesse for biomedisinsk forskning og produksjon å se til Singapore. Siden 1999 har landet bevisst satset på biomedisin som en ny bærebjelke i økonomien. Undervisningsplanene, helt fra barnehagenivå til universitetene, er dreid i retning av biologi og naturfag. Store forskningssentra med internasjonal kapasiteter er etablert, og nylig er det åpnet opp for bruk av stamceller i forskning. Landets biomedisinske eksport var i 2001 omlag 27 milliarder kroner med en innenlands verdiskapning på 17 milliarder kroner.

Farmasøytisk industri

Tyngden av virksomheten er innen farmasøytisk industri. Her er det velkjente internasjonale selskaper som Glaxo SmithKline, Merck, Schering-Plough og Pfizer som dominerer bildet. De utfører i dag en betydelig forskningsinnsats i Singapore i tillegg til produksjon. Men også Singapore-eide selskaper er med i bildet; som ES Cell International, et av de få US National Institutes of Health-godkjente selskapene som kan levere stamceller fra en embryo fra mennesker for forskningsformål.

Bruk av stamceller

Nye retningslinjer for bruk av stamceller ble lagt frem i slutten av juni (http://www.biomed-singapore.com/bms/detailed_press.jsp?artid=286). Etter konsultasjon med forskjellige religiøse og profesjonelle grupper og etter at utkastene var lagt ut til høring på internett, la man frem nye retningslinjer som balanserer de to etiske forpliktelsene: å beskytte menneskelig liv og individets rett og velferd samt forbedre menneskets liv ved å kurere sykdommer. Retningslinjene setter forbud mot kloning for reproduksjon, men åpner for at stamceller fra en embryo som er mindre enn 14 dager kan brukes til forskning som sikter mot å forbedre det menneskelige liv ved å kurere sykdommer. 17. juli godkjente regjeringen de nye retningslinjene som krever at 1)det må være en sterk vitenskapelige begrunnelse, 2)det ikke finnes akseptable alternativer, 3) hvert tilfelle skal godkjennes av et statlig kontrollorgan og 4) ingen kan presses mot sin overbevisning til på noen måte å delta i forskning på stamceller.

Satser stort

Singapores liberale politikk har bl.a. ført til at Dr. Alan Colman, en av vitenskapsmennene bak den klonede sauen Dolly, har flyttet til Singapore for å drive forskning på stamcelleterapi mot diabetes. Også andre internasjonale størrelser, som den tidligere direktøren for klinisk forskning ved US National Cancer Institute, har flyttet for å overta ledelsen av Singapores Genome Institute (GIS). Satsingen innen bioteknologi bæres frem av betydelige offentlige midler til rekruttering av topp vitenskapelig personell fra hele verden, venturekapital og investering i infrastruktur som den nye Biopolis til 2 milliarder kroner.

- I 2006 eller 2007 må vi nok bygge igjen, sier Philip Yeo, styreformannen i Agency for Science, Technology and Research. Første byggetrinn er 150.000 kvm - neste byggetrinn det dobbelte. Med et par hundre forskere vil GIS være blant de første til å flytte inn.

Vil denne konsentrerte innsatsen fra det offentlig sikre Singapore en posisjon som et etablert internasjonalt bioteknologisk senter? Det er det for tidlig å si, men som den amerikanske analytikeren av teknologipolitikk sier: - Nettopp fordi Singapore så fort har fått frem en biomedisinsk industri, kan det være verdifull læring å høste av en nærmere studie av deres modell."

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.