Alle stavkirker restaureres

Noen har alvorlige skader i hovedkonstruksjon i form av setninger i fundamenter og råte i sviller og staver.

Nå er det lagt en plan der alle kirkene skal være restaurert og i god stand i løpet av ti år.

I år 2002 er det satt av tre millioner kroner til dette arbeidet.